Laatste provinciale volksdansdag in Tjalleberd

TJALLEBERD -  Voor de 39e keer wordt op donderdag 15 maart a.s. de Provinciale Volksdansdag van de Friese “Vrouwen van Nu” gehouden. De dag wordt  georganiseerd door de leidsters van de verschillende groepen.

Deze bijzondere manifestatie vindt plaats in MFC Aengwirden, It Hiem 3, 8458 CA Tjalleberd. Vanaf 13.30 uur zullen 10 volksdansgroepen uit de hele provincie gezamenlijk dansen. Dit algemene gebeuren wordt afgewisseld met een vijftal demonstratiedansen. Muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het orkest “Noatferskaat”. Belangstellenden zijn van harte welkom. De zaal is open vanaf 13.00 uur; rond 16.30 uur wordt het programma afgesloten.  Nadere informatie is te verkrijgen via Sijke de Jong, tel. 0513-571420, e-mail: dejon107@hetnet.nl .