Aanpak steenmarter in weidegebied Aldeboarn

SMALLE EE -  De steenmarter is bij Aldeboarn veruit de grootste rover van weidevogelnesten en vormt daar een bedreiging voor de gruttopopulatie.

Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Fryslân. Om de weidevogels te beschermen mogen in het gebied rondom Aldeboarn steenmarters beperkt worden gevangen en gedood. Het broedsucces wordt vervolgens gemonitord. Vorig jaar liet de provincie Fryslân de omvang van predatie door steenmarters op weidevogels onderzoeken bij Aldeboarn, Smalle Ee, Idzegea en Workum. Nesten werden gefilmd en opgegeten eieren en vogelresten werden in een laboratorium onderzocht op DNA. De steenmarter blijkt rondom Aldeboarn veruit de grootste predator te zijn. In de drie andere onderzoeksgebieden in Fryslân kwam dit resultaat niet naar voren. Nestverlies werd daar veroorzaakt door meerdere soorten roofdieren.