Ingezonden: Heerenveen Centrum

Heerenveen - De redactie van de Heerenveense Courant ontving onderstaand ingezonden stuk van oud-raadslid D66 Tiemen Stuiver. 

 Dat er binnen afzienbare tijd iets aan het Heerenveense centrum moet gebeuren staat buiten kijf. Het is al weer ruim vijftien jaar geleden dat het centrum voor zo’n € 10 miljoen werd genoveerd. En elk zich zelf respecterend stadsbestuur geeft – zeker na zo’n lange periode - een centrum een flinke opknapbeurt door het aantrekkelijker te maken voor stad en wijde omgeving.   De norm is veelal renovatie na zo’n tien jaar. Met die opknapbeurt in 2002 kwamen ook de zwarte en grijze stenen. Het was een tweede keus omdat in Engeland een steengroeve onder water liep waardoor de geel/rode Yorkstone niet kon worden geleverd. In de gemeenteraad was over die tweede keus verschil van mening. D66 verzette zich als enige partij tegen die keus omdat zij van mening was dat vooral bij regenachtige dagen of somber weer die zwarte stenen een trieste dan wel troosteloze aanblik zouden geven. Toenmalig PvdA-wethouder Bouwers (Ruimtelijke Ordening) was een andere mening toegedaan, hij vond dat zwart/grijs het centrum een chique uitstraling zou geven, hij vergeleek het  Gemeenteplein met een fraai antiek kabinet op een moderne (zwarte) tegelvloer. Hij vond daarbij steun van zijn eigen  PvdA-fractie  en de VVD. D66 was het niet met hem eens. Andere partijen mengden zich niet in de kleurendiscussie. Nog steeds ben ik van mening dat de zwarte stenen op Dracht , Sieverstraat en Gemeenteplein afbreuk doen aan de kwaliteit van het Heerenveense centrum. In Heerenveen zijn te veel karakteristieke panden afgebroken en veel Heerenveners betreuren dat nog altijd. Daarnaast hoor je nog steeds veel klachten van burgers over de gemaakte kleurenkeuze.  Op Facebook en Twitter kun je daarover soms levendige discussies volgen. Met respect zou m.i. naar het verleden moeten worden gekeken. Creëer op plaatsen waar dat mogelijk is goede overgangen van  verleden naar toekomst, zodat de omgeving herinneringen oproept aan een plaats met een verleden van allure. Met die straatstenen ben je er natuurlijk niet, er moet meer gebeuren,  denk daarbij aan hoogwaardig straatmeubilair (lantaarnpalen en vooral zitbankjes), veel groen en allerlei activiteiten , die het stadsbeeld levendig houden.  Samenhang moet er zijn met het plan Feannetië, het plan dat waterwegen in het centrum weer bevaarbaar wil maken. De nieuwe gemeenteraad moet – vind ik – ook in het belang van middenstand en horeca centrumvernieuwing prioriteit geven, te beginnen met het vervangen van de zwart/grijze stenen door stenen met een warme kleur, zoals bijvoorbeeld de Yorkstone. Kortom, een stadscentrum moet gezellig zijn, net zoals een huiskamer, waar je graag wilt zijn of komen. Heerenveen, Tiemen Stuiver (oud-raadslid D66)