Reportage: “Wat is er zo leuk aan uw beroep?”

HEERENVEEN -  Zelfgemaakte visitekaartjes op zak, goede vragen bedacht en vooraf geoefend in rollenspellen. Goed voorbereid stapten deze week 1000 vmbo-jongeren over de rode loper de zaal van Fryslân Fean Plaza in, tussen een erehaag van 240 klappende beroepsbeoefenaren door.

Enthousiaste gezichten bij de volwassenen en verbaasde en soms gespannen gezichten bij de jongeren.

Zo werden de leerlingen van de vmbo-scholen uit Heerenveen, Joure, Wolvega, Grou en Lemmer in het Abe Lenstrastadion welkom geheten op de 2e editie van het vmbo-Beroepenfeest On Stage. Het evenement, dat draait om beroepenoriëntatie, stond onder de enthousiaste leiding van MC Bart de Boer, zelf docent Nederlands op een vmbo-school. De leerlingen kwamen verdeeld over 3 rondes binnen en elke ronde werd officieel geopend door de wethouders Coby van der Laan van de gemeente Heerenveen, Frans Veltman van de gemeente De Fryske Marren en burgemeester Van de Nadort van gemeente Weststellingwerf.

Steffen Pilkes organiseert als projectleider dit jaar voor de tweede keer HeerenveenJoure On Stage. “Op het Beroepenfeest brengen we vandaag 1000 vmbo-leerlingen in contact met 240 volwassenen met uiteenlopende beroepen, zodat ze een idee krijgen wat er allemaal te doen is op de arbeidsmarkt. Deze jongeren moeten al vroeg een beroepskeuze maken, in de tweede klas gaan ze hier mee aan de slag. Het Beroepenfeest is voor hen een unieke kans om in contact te komen met volwassenen en hun te bevragen over hun werk. Als het klikt dan plannen ze een afspraak om langs te gaan op de werkplek waar ze een kijkje achter de schermen mogen nemen op de Doe Dag die volgt op 27 maart. Dan leggen de leerlingen bij elkaar 2000 werkbezoeken af.”

Het Beroepenfeest en de Doe Dag van On Stage maken op de deelnemende scholen onderdeel uit van het programma voor Loopbaanoriëntatie en – begeleiding. Daarbij leren de jongeren om zichzelf te ontdekken aan de hand van loopbaanvragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat vind ik leuk? Ze leren ook de eerste stappen om een eigen professioneel netwerk op te bouwen. Het komt vaak voor dat vmbo-leerlingen na On Stage een baantje, stage of hun uiteindelijke baan vinden via een ontmoeting op On Stage. Voor de werkgevers is dit een interessant gegeven, al doen de meeste beroepsbeoefenaren mee omdat ze ondersteuning willen bieden aan de jongeren die al zo vroeg ik hun schoolloopbaan lastige keuzes moeten maken voor hun beroepsrichting. “Had ik dit vroeger maar gehad”, is een veel gehoorde uitspraak tijdens het Beroepenfeest.

Het Beroepenfeest Heerenveen Joure On Stage is een initiatief van de vmbo-scholen OSG Sevenwolden, Bornego College, Nordwin College, Zuyderzee Lyceum, Linde College en Terra.