Politieke rubriek: “Ik wil net als in de afgelopen jaren mijn gezicht laten zien en luisteren naar onze burgers”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week twee raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is Lia de Heij een van de twee raadsleden die aan het woord komen. Lia de Heij blijft als raadslid voor de ChristenUnie en hoopt weer in de gemeenteraad te komen.

Stel jezelf eens voor

“Mijn naam is Lia de Heij. Ik ben getrouwd met Gerard en samen hebben we vijf kinderen. Toen de kinderen klein waren, was ik fulltime moeder en deed ik vooral vrijwilligerswerk. Toen de kinderen op school zaten, werd er al snel een beroep gedaan op mijn hulpvaardigheid en was ik naast leesmoeder ook acht jaar lang actief in het schoolbestuur. Op dit moment ben ik koster van de Goede Herderkerk en twee dagen in de week pas ik op twee van onze kleinkinderen. Ik ben al vier jaar raadslid voor de ChristenUnie, een partij naar mijn hart.”

Waarom wil je nog wel een periode raadslid zijn?

“Omdat ik nog niet klaar ben met mijn werk. Er zijn in de afgelopen vier jaar zaken voorbij gekomen die nog verder moeten worden uitgewerkt. En bovendien: vier jaar ervaring in de gemeentepolitiek is ook mooi meegenomen voor de komende periode.”

Wat zou je in de komende periode willen bereiken?

“Dat burgers steeds meer betrokken worden bij het maken van beleid en niet pas achteraf worden geïnformeerd. Elk burgerinitiatief juichen wij toe. Ik wil ook dat er veel meer aandacht komt voor de ouderen in onze gemeente. Ouderen moeten zolang als mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar wanneer dat door bijvoorbeeld een valpartij of ander lichamelijk ongemak niet meer mogelijk is en er geen mantelzorger in de buurt woont, is wonen in het eigen huis niet verantwoord. Een tussenoplossing is er nu niet en daar moet verandering in komen. Ik wil ook dat de straten en pleinen in onze gemeente schoon zijn/blijven zodat de mensen niet meer struikelen en glijden over het afval. De veiligheid voor fietsers en voetgangers laat veel te wensen over en regelmatig zijn er gevaarlijke situaties. Ik wil daarom ook dat fietsers en voetgangers voorrang krijgen en dat dit duidelijk wordt aangegeven.”

Welke thema’s ga je agenderen?

“Zolang er in onze gemeente betaalde seks wordt aangeboden, zullen wij een thema als prostitutie zeker aan de orde blijven stellen. Wij vinden dat betaalde seks indruist tegen de menselijke waardigheid en dat vrouwen niet mogen worden uitgebuit. Er zal geïnvesteerd moeten worden in uitstapprogramma’s voor prostituees ook als het Rijk daar geen middelen voor beschikbaar stelt. Bij voorkeur willen wij een uitsterfbeleid voor bestaande seksinrichtingen en de vestiging van nieuwe voorkomen.”

Wat wil je de komende periode betekenen voor de Heerenveners?

“Ik wil net als in de afgelopen jaren mijn gezicht laten zien en luisteren naar onze burgers.”

Is er verder nog iets wat je kwijt zou willen?

“Een mooi motto voor mij is: ‘Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ (Jeremia 29:7)”