Politieke rubriek: “Wij willen graag veel aandacht voor groepen die we gemakkelijk dreigen te vergeten”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week twee raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is Klaas Pieter Derks een van de twee raadsleden die aan het woord komen. Klaas Pieter Derks stelt zich als nieuw raadslid van de ChristenUnie beschikbaar.

Stel jezelf eens voor

“Ik ben Klaas Pieter Derks. Met mijn vrouw en drie kinderen (in de basisschoolleeftijd) woon ik in de wijk Skoatterwâld in Heerenveen. Ik heb de eerste 18 jaar van mijn leven in Heerenveen gewoond en ben na mijn studie in Groningen en werk in Utrecht weer terugverhuisd naar Heerenveen. In mijn studietijd en daarna ben ik altijd betrokken geweest bij de ChristenUnie en heb ik ook een tijd bij de vakbond gewerkt als algemeen bestuurslid van de vakcentrale CNV. Naast mijn werk ben ik enthousiast hobbyfotograaf en houd ik van watersporten. Voor de ChristenUnie sta ik op de tweede plaats.”

Wat doe je in het dagelijks leven?

“Ik werk bij UWV op het hoofdkantoor als Landelijk adviseur werkgeversdiensten in een team dat zich bezig houdt met de samenwerking tussen UWV en GGZ. Wij werken er aan om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen. Dat doen we in samenwerking met werkgevers(organisaties), cliëntenraden, GGZ-instellingen en de regionale werkgeversservicepunten.”

Waarom wil je in de gemeenteraad komen?

“Mijn motivatie ontleen ik aan de kern van mijn geloof: ‘Wat je wilt dat jou gebeurt, doe dat ook een ander’ en dat werkt overal in door. In de manier waarop Heerenveen ruimte geeft aan ondernemers tot hoe je omgaat met mensen die al heel lang geen werk kunnen vinden.”

Hoe zie je het zijn van gemeenteraadslid voor je?

“Ik stel me voor dat ik eerst veel zal luisteren en daarna pas zal spreken, afwegen en beslissen. Daarnaast in open dialoog met andere partijen. Samenwerking met andere partijen is vanzelfsprekend en noodzakelijk, dus daar zullen we ook veel in moeten investeren.”

Wat zijn je plannen?

“Wij willen graag veel aandacht voor groepen die we gemakkelijk dreigen te vergeten, bijvoorbeeld eenzamen en psychisch kwetsbaren. Ook het thema werk is erg belangrijk, wij willen voldoende beschutte werkplaatsen en werk voor iedereen. Maar ik wil ook snel werk maken van veilige oversteekplaatsen, bijvoorbeeld bij de ingang van de Heerenveense Boys. Verder willen we een sterke, eigen identiteit voor onze dorpen.”

Wat wil je bereiken?

“Dat Heerenveen over vier jaar nog een stukje beter is geworden. Dat Heerenveen een gemeente is waar gezinnen met plezier blijven wonen en ondernemers graag ondernemen. Dat wij 21 maart uitroepen tot de Heerenveen Schoon Dag naar het goede voorbeeld van de actie in Estland. Een dag waarop iedereen in Heerenveen zijn handen uit de mouwen steekt om al het vuil op straat op te ruimen.”

Wat verwacht je dat het raadslidmaatschap je gaat brengen?

“Heel veel nieuwe ontmoetingen, heel veel zaken waar ik nog nooit van gehoord heb en vooral veel (persoonlijke) gesprekken over de ontwikkelingen van Heerenveen met Heerenveners, ondernemers en belangenorganisaties.”

Heb je tips die je van harte neemt?

“Ja, uit een preek in de kerk: stop je talenten niet in de grond, maar neem je verantwoordelijkheid doe er iets mee, neem het risico.”