CDA pleit voor pact met bedrijfsleven en onderwijs

HEERENVEEN - CDA Heerenveen wil dat de gemeente het voortouw neemt om een pact tussen het bedrijfsleven en het onderwijs te sluiten.

Doel is om bedrijven te helpen geschikt personeel aan te trekken en te behouden. Daarnaast geeft een dergelijke overeenkomst een impuls aan inwoners van Heerenveen die nu nog moeilijk een baan kunnen vinden, met name vijftigplussers en jonge schoolverlaters. ,,Diverse ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel en dienstverlening trekken aan de bel. Zij ondervinden last van de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn simpelweg te weinig geschikte kandidaten voor verschillende vacatures te vinden. Door een intensievere samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kunnen we een slag slaan in het opleiden van mensen. Daarmee helpen we het bedrijfsleven en mensen die nu nog geen werk hebben”, legt CDA lijsttrekker Hans Broekhuizen uit. Het CDA pleit in haar verkiezingsprogramma voor meer aandacht voor werkgelegenheid. Met name voor werkloze vijftigplussers en voor jonge schoolverlaters wil de partij dat de gemeente zich extra inspant.