VVD: Bruggen moeten tijdens watersportseizoen hele dag bediend worden

HEERENVEEN -    De fractie van VVD Heerenveen vindt dat bruggen tijdens het watersportseizoen de hele dag bediend moeten worden.

“Watersportrecreatie is belangrijk voor onze provincie en dus ook voor de gemeente Heerenveen. We moeten een gastvrije gemeente zijn voor watersportgasten en daar hoort bij dat je de hele dag kunt varen en niet afhankelijk bent van brugbedieningstijden met allerlei pauzes”, aldus fractievoorzitter Tjeerd Waterlander. VVD Heerenveen vindt dat onze gemeente er alles aan moet doen om aantrekkelijk te zijn voor de watersporters en daarom moeten de bruggen in bijvoorbeeld Akkrum en Nes tijdens het vaarseizoen open zijn van 9.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds. En in het hoogseizoen zijn de openingstijden uiteraard ruimer. Uit gesprekken met inwoners uit de dorpen Akkrum en Nes hebben de VVD fractieleden begrepen dat er op dit moment nog ruime pauzes zijn. Bovendien zijn er bruggen die nu met de hand worden bediend, terwijl dit voorheen automatisch gebeurde. Ook hierdoor zijn de doorvaarmogelijkheden sterk beperkt hetgeen niet wenselijk is. Redenen genoeg voor de VVD om hierover schriftelijke vragen aan het college te stellen.