Schaatsen op natuurijs nog levensgevaarljk

HEERENVEEN - Met het stilzetten van de gemalen en het in werking stellen van het vaarverbod heeft Fryslân maatregelen getroffen om de ijsaangroei te bevorderen. Het is nu afwachten wat de winter doet, maar schaatsen op natuurijs kan op dit moment absoluut nog niet.

Grote delen van het water in de provincie liggen nog open. Daar waar wel ijs ligt, is het nog zeer dun. Zelfs op een aantal natuurijsbanen en op ondergelopen land zijn grote open vlakken waargenomen. De wind is hier de oorzaak van. Een woordvoerder van Wetterskip Fryslan: ,,Schaatsen op natuurijs kan absoluut nog niet. Er is eerst veel meer ijs aangroei en dus vorst nodig. In dit stadium kunnen we niets meer doen dan wachten. De Friesche IJsbond houdt de ijsontwikkeling nauwlettend in de gaten. Als het zover komt dat er geschaatst kan worden op natuurijs, dan kunt u dat zien op de online schaatskaart van de Friesche IJsbond (externe website). Daar waar geschaatst kan worden, kleuren de lijnen op de kaart groen.'' ,,In Fryslân willen we de korte ijsperiodes optimaal benutten. In het belang van een voorspoedige ijsaangroei hebben wij en onze Friese partners (Provincie, IJsbond, Rijkswaterstaat en Piet Paulusma) de krachten gebundeld. Wij hebben nu 95% van de gemalen stil gezet. De provincie heeft een vaarverbod ingesteld. Zo komt het water in de Friese kanalen, vaarten en vaarwegen tot rust, waardoor de kans op ijs aangroei toeneemt. Die ijsgroei is verder afhankelijk van de temperatuur (vorst), de wind en van de toenemende kracht van de zon. Wie zeker in deze voorjaarsvakantie veilig wil schaatsen, gaat naar Thialf in Heerenveen of de Elfstedenhal in Leeuwarden.'' Bron Wetterskip Frsylan