Lijsttrekkers voor eerste keer in debat

HEERENVEEN - De lijsttrekkers van alle politieke partijen die in Heerenveen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan woensdag 28 februari voor de eerste keer met elkaar in debat.

Het debat vindt plaats in de Menniste Wurkpleats (Doopsgezinde Kerk) aan de Kerkstraat in Heerenveen. Ook de Heerenveense politiek krijgt de komende jaren te maken met talloze vraagstukken. Er zullen belangrijke beslissingen moeten worden genomen over onderwerpen als onder andere wonen, de Heerenveense centrumfunctie, het project Feanetië, wel of geen hotel Van der Valk, de scholenproblematiek, het winkelcentrum van Jubbega en de armoedebestrijding. Hierover wordt aan de hand van vier hoofdthema’s gedebatteerd: onderwijs, duurzaamheid, publieke ruimte en werk. De organisatie van het lijsttrekkersdebat berust bij de Activiteitencommissie van de Doopsgezinde Gemeente Heereenveen-Tjalleberd. Deze commissie organiseert jaarlijks diverse maatschappelijke activiteiten. Doelstelling is te laten zien dat de Doopsgezinde Gemeente midden in de lokale samenleving staat en zich daarvoor openstelt. Voorafgaand aan het debat houdt burgemeester Tjeerd van der Zwan een inleiding over het belang van de gemeentepolitiek. Daarna stellen de lijsttrekkers zich kort voor aan het publiek. Gespreksleider is oud-raadslid, journalist en schrijfster Janny van der Molen. Nadat de politici in debat zijn gegaan wordt de zaal uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te discussiëren en de lijsttrekkers onder vuur te nemen met kritische vragen. De lijsttrekkers zijn: Hans Broekhuizen (CDA), Jelle Zoetendal (PvdA), Jan van der Veen (SP), Lia de Heij-Nap (ChristenUnie), Pieter van der Mark (D66), Tjeerd Waterlander (VVD), Gerrie Rozema (GroenLinks), Ate Eijer (FNP), Tino van der Ven (GB Heerenveen) en Age Hartsuiker (Heerenveen Lokaal). De avond begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Er wordt een bijdrage gevraagd voor koffie en thee.