Politieke rubriek: “Ik wil eraan werken dat mensen meer zeggenschap over hun dorp of wijk krijgen”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week twee raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is Michiel Bakker een van de twee raadsleden die aan het woord komen. Michiel Bakker stelt zich als nieuw raadslid van Gemeentebelangen Heerenveen beschikbaar.

Stel jezelf eens voor

“Mijn naam is Michiel Bakker (46). Ik ben huisman en brandweervrijwilliger in Heerenveen. Mijn vrouw Simone is schoolleider en onze dochters gaan beide naar het Bornego College. Aangezien zij inmiddels hun handen vol hebben aan hun schoolcarrière, heb ik juist de handen vrij om meer buitenshuis te ondernemen.”

Waarom wil je in de gemeenteraad komen?

“Tijdens de behandeling van het Dekkingsplan 2.0 van brandweer Fryslân (kort gezegd: waar komt welke brandweerauto) kregen wij als brandweervrijwilligers te maken met de politiek. De gemeenteraden bleken daar het laatste woord te hebben. In diezelfde tijd volgde ik de cursus ‘Politiek actief’ vanwege mijn interesse voor ruimtelijke ordening. Op uitnodiging van Tino van der Ven, een collega van de brandweer, schoof ik een keer aan bij een fractievergadering van GB Heerenveen. Daar voelde ik mij direct op mijn plaats. Na het overlijden van Ben Brouwer werden mijn eerste stapjes in de politiek al snel een sprong in het diepe. Nu ben ik kandidaat-raadslid.”

Hoe zie je het zijn van gemeenteraadslid voor je?

“Het zal veel van mijn tijd gaan opslokken, maar dat is niet erg: ik heb een brede interesse en als ik ergens over meepraat, kom ik graag goed beslagen ten ijs. Daarnaast hebben we een grote diversiteit binnen de partij met veel kennis. Ik heb ontzettend veel zin om met hen de komende vier jaar op te trekken.”

Heb je thema’s die je wilt gaan agenderen?

“Nu de Heerenveense economie aantrekt en de gemeentefinanciën er beter voorstaan, moeten de mensen die het meest door de crisis zijn geraakt, kunnen meeprofiteren van de welvaart. Dat geldt voor burgers en ondernemers. Daarnaast wil ik eraan werken dat mensen meer zeggenschap over hun dorp of wijk krijgen.”

Wat wil je bereiken?

“Los van de vraag of ik gekozen word, ik blijf in de fractie meedraaien, wil ik na vier jaar kunnen zeggen dat mijn bijdrage zinvol is geweest.”

Wat wil je betekenen voor de Heerenveners?

“Een volksvertegenwoordiger te zijn in de meest letterlijke betekenis van het woord.”

Wat verwacht je dat het raadslidmaatschap je gaat brengen?

“In de betrekkelijk korte tijd dat ik met de fractie heb meegedraaid, eerst nog onder leiding van Ben Brouwer, heb ik kunnen zien hoe plezierig een divers samengestelde fractie kan werken. Ik zou ook graag zien dat er met zoveel mogelijk andere partijen samenwerking komt, door op hoofdlijnen afspraken te maken. Die vormen dan een solide basis waardoor de (coalitie-)partijen elkaar gunnen dat ze het ook wel eens oneens zijn. Het lijkt me een enorme verbetering van de gemeentelijke politiek als argumenten het winnen van de macht van de meerderheid.”

Heb je tips die je van harte neemt?

“Ja, de belangrijkste tip van Evert Jan: Vergeet niet voor wie je in de raad zit.”

Is er verder nog iets wat je kwijt zou willen?

“Het recente overlijden van onze partijvoorzitter Jan Hemminga is de tweede klap voor mijn partij in korte tijd. Dat stemt treurig, maar het geeft me ook de kracht om de politieke nalatenschap van beiden met overtuiging uit te dragen.”