Politieke rubriek: “Ik heb gezien dat goede verhoudingen met andere fracties een voorwaarde zijn voor effectieve politiek”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week twee raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is Evert Jan Bokhorst een van de twee raadsleden die aan het woord komen. Evert Jan Bokhorst is vertrekkend raadslid van Gemeentebelangen Heerenveen.

Stel jezelf eens voor

“Mijn naam is Evert Jan Bokhorst en ik ben sinds 2013 raadslid voor GB Heerenveen. Ik ben eigenaar van een kantoor op het gebied van financiële, administratieve en fiscale dienstverlening.”

Waarom stop je als raadslid?

“De toegenomen drukte in mijn bedrijf geeft mij onvoldoende gelegenheid om het raadswerk op een goede manier te blijven doen. Ik wist van tevoren dat het werk in de gemeenteraad veel tijd en aandacht zou vragen. Dat bleek in de praktijk meer dan waar! De kiezer heeft er recht op dat de raadsleden zich in voldoende mate aan hun taken wijden.”

Wat heeft het raadslidmaatschap je gebracht?

“Het raadslidmaatschap heeft mij allereerst een plezierige en collegiale werksfeer in de fractie opgeleverd. Ik heb daarnaast ook gezien dat goede verhoudingen met andere fracties een voorwaarde zijn voor effectieve politiek. Dat betekent overigens niet dat tegenstellingen weggemoffeld moeten worden.”

Zijn verwachtingen die je had, uitgekomen?

“Het ligt niet in mijn aard om hooggespannen verwachtingen te koesteren. Als er iets is dat mij tegenviel, is het dat het belang van de collegemeerderheid soms voor het algemeen belang ging. Oppositiepartijen kunnen dan nóg zulke waardevolle voorstellen doen, als het college er anders over denkt, heb je het nakijken.”

Waar ben je trots op op wat je hebt bereikt?

“Ik meen te hebben bijgedragen aan meer inzicht voor de raad in de financiën van de gemeente. In de afgelopen periode is er een transparantere manier van begroten en verslaglegging ontwikkeld. We hebben ook steeds gepleit voor een gezonde ontwikkeling van het Centrum van Heerenveen, o.a. via een symposium, samen met D66 en FNP. De aantrekkelijkheid voor watersporters kan veel beter. Al hoeft dat geen 20 miljoen te kosten.”

Hoe kijk je terug op die afgelopen jaren als gemeenteraadslid?

“Het is nog eens bevestigd dat de marges voor de gemeentepolitiek smal zijn. Een groot deel van het beleid komt uit Den Haag. Daarom is het belangrijk dat gemeenten de ruimte die ze hebben maximaal gebruiken. Politieke moed om over partijgrenzen heen te kijken, is daarbij noodzakelijk.”

Wat voor tips heb je voor je opvolger(s)?

“Zorg ervoor dat de inwoners van Heerenveen meer invloed krijgen op de beslissingen die hun bestaan en hun leefomgeving raken. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat de positie van hulpvragers verder versterkt wordt en dat wijk- en dorpsvertegenwoordigers meer te zeggen krijgen. Maar de belangrijkste tip is: vergeet nooit voor wie je in de gemeenteraad zit.”

Wat ga je missen?

“Mijn collega's in mijn eigen fractie en die van de andere partijen. Maar ik blijf aan de partij verbonden en dat houdt mijn contact met de gemeentepolitiek warm.”

Is er verder nog iets wat je kwijt zou willen?

“GB Heerenveen heeft zich in de afgelopen raadsperiode nadrukkelijk laten zien als constructieve factor in de gemeentepolitiek. Onze overleden fractievoorzitter Ben Brouwer noemde ons daarom liever geen oppositiepartij maar een niet-collegepartij. Ik weet dat de toekomstige fractie die koers zal volgen.”