Rondleidingen Museum Belvédère roepen ‘vergeten’ verleden op

HEERENVEEN-ORANJEWOUD - Een 'vergeten' verleden oproepen door middel van beeldende kunst. Dat is wat de rondleidingen in Museum Belvédère voor mensen met dementie trachten te bewerkstelligen.

Niet alleen ouderen worden getroffen door dementie, ook jongeren, die erfelijk belast zijn met het Alzheimer-gen, behoren tot de doelgroep. Ervaren rondleiders willen de deelnemers een paar prettige uurtjes bezorgen. Een rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur en start bij voorkeur ’s morgens om tien uur. Dan is het museum nog niet voor publiek geopend. Dit garandeert rust en exclusiviteit. Eerst wordt er kennis gemaakt en gezamenlijk koffie gedronken. Bovendien zorgt het museum voor voldoende begeleiders. Na afloop mogen de bezoekers een ansichtkaart van een kunstwerk uitzoeken en meenemen. De gemeente Heerenveen is sinds 17 januari 2018 de eerste dementievriendelijke gemeente van Fryslân. Wethouder Jelle Zoetendal vindt het heel belangrijk dat mensen met dementie kunnen blijven meedoen in onze samenleving. Een museumbezoek sluit prima aan bij deze doelstelling, ook omdat het kijken naar en het beleven van kunst, in welke vorm dan ook, vaak een ingang biedt naar een ‘vergeten’ verleden. Jonge Studenten van de minor Happy & Healthy Ageing van NHL Stenden Hogeschool hebben onlangs een witboek uitgebracht waarvoor ze op zoek zijn gegaan naar positieve verhalen van zowel mensen met dementie als betrokken mantelzorgers en zorgaanbieders in de gemeente Heerenveen. Daarin staat ook een verhaal met één van de rondleidsters van Museum Belvédère. Belangstellenden kunnen het witboek lezen op de site van de Gemeente Heerenveen  onder het kopje: ‘witboek dementie’. Kijk op de website van het museum voor meer informatie over rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. https://www.museumbelvedere.nl/rondleidingen/