Lezing werkgroep Oud-Heerenveen: Bidden, Verplegen, Vechten

Heerenveen - HEERENVEEN - Dinsdag 27 januari organiseert de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen weer een lezing in Museum Heerenveen. Deze keer zal  Dik Bolkestein vertellen over de Duitse orde en het Convent van Schoten.

Nederland kent drie adellijke en door de overheid als zodanig erkende ridderlijke orden. Ze zijn alle drie voortgekomen uit geestelijke militaire orden. Ze kennen een rijke geschiedenis en traditie van bidden, vechten en verplegen. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht ontstond in 1231. Ooit ontstaan uit de kruistochten en machtig langs de Oostzee was de hoofdzetel gevestigd in Königsberg, het huidige Kaliningrad. De Duitse Orde had al in de 13e eeuw bezittingen in onze gemeente, met name een “convent”, een kleine kloostergemeenschap met een hospitaalfunctie, in Schoten, aan de Tjonger. De Orde bezat grond en macht. In onze regio en elders in Europa. Na 1410 nam die macht geleidelijk af. De Balije van Utrecht bestaat nog, er zijn nog steeds adellijke ridders. Wat doet deze orde nu? In ieder geval vechten ze niet langer. Wat dan wel?  Dik Bolkestein vertelt erover op dinsdagavond 27 januari in Museum Heerenveen. De lezing begint om 19:30. De zaal is open vanaf 13:00 uur. Meer informatie over deze lezing en andere activiteiten van de werkgroep kan worden gevonden op www.werkgroepoudheerenveen.nl