Politieke rubriek: “Een schone, groene gemeente waarin de inwoners zich gehoord voelen!”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week twee raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is Grietje van Dijk een van de twee raadsleden die aan het woord komen. Grietje van Dijk stelt zich als nieuw raadslid van GroenLinks beschikbaar.

Stel jezelf eens voor

“Mijn naam is Grietje van Dijk en ik hoop voor GroenLinks in de gemeenteraad te komen. Onlangs ben ik weer gaan studeren, de studie Milieu- en Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Daarnaast ben ik sinds mei vorig jaar actief in de steunfractie van GroenLinks en ben ik aanwezig bij de raadsvergaderingen en de vergaderingen van commissie SaZa (Samenlevingszaken). Om me verder te verdiepen in politiek en GroenLinks, volg ik de leergang Zin In GroenLinks met een groep van 18 mensen van allerlei pluimage uit heel Nederland. Mijn politieke activiteiten zijn goed te combineren met mijn studie. Ter ontspanning, en om fit te blijven, loop ik veel hard. In december ga ik, ijs en weder dienende, mijn eerste marathon lopen. Met mijn man en vijf katten woon ik met veel plezier in Heerenveen.”

Waarom wil je in de gemeenteraad komen?

“Mijn hele leven ben ik al politiek bewust en, net als velen met mij, zie ik dat er dingen anders kunnen en moeten. De gemeentelijke politiek is zo tastbaar, de besluiten raken direct mijn buren, vrienden, collega's en mezelf. Verbeteringen en veranderingen zijn direct zichtbaar. Samen met de andere partijen op naar een sociale en groene gemeente, waarin iedereen ertoe doet. En waarin het gaat om de mensen en niet om de cijfers.”

Hoe zie je het raadslidmaatschap voor je?

“Naast de vergaderingen en het voorbereiden daarvan, wil ik vooral in gesprek gaan met de inwoners. Horen en zien wat er leeft, waar behoefte aan is en wat er beter kan. Als volksvertegenwoordiger gaat het daarom, niet praten over de inwoners maar mét de inwoners! En dan met een positieve insteek. Niet boos en star vooral ergens tegen zijn, maar oplossingen aandragen en perspectief bieden.”

Wat zijn je plannen?

“Alhoewel het economisch beter gaat in Nederland, geldt dat voor een grote groep mensen niet. Zij voelen zich buitenspel staan en in de steek gelaten. Chronisch zieken, laaggeletterden, ouderen en mensen die om wat voor reden dan ook op of onder de armoedegrens leven. Ik wil me inzetten voor deze kwetsbare groep. Verder vind ik het erg belangrijk dat we zuinig zijn op en respectvol omgaan met elkaar, onze omgeving en ons cultureel erfgoed.”

Wat wil je betekenen voor de Heerenveners?

“Een benaderbaar gemeenteraadslid met tijd en een luisterend oor voor de inwoners.”

Wat wil je bereiken?

“Een schone, groene gemeente waarin de inwoners het goed hebben en tevreden zijn. En waarin de inwoners zich gehoord voelen! En een gemeente waar de inwoners weer vertrouwen krijgen in de politiek en zich erbij betrokken voelen. Een eerste stap op weg naar vertrouwen zou zijn dat de overheid de inwoners vertrouwt en niet het beleid vanuit wantrouwen naar de burger opstelt.”

Wat verwacht je dat het raadslidmaatschap je gaat brengen?

“De komende vier jaar verwacht ik vol energie aan de slag te gaan voor de idealen en ideeën van GroenLinks en voor de inwoners van onze gemeente.

Heb je tips die je van harte neemt?

“Niets beloven wat je niet kunt waarmaken.”

En is er verder nog iets wat je kwijt zou willen?

“Maak gebruik van uw stemrecht op 21 maart!”