Dertiende uitreiking Zilveren Duim

HEERENVEEN - Voor de dertiende maal wordt de Zilveren Duim Bokaal uitgereikt aan de vrijwilligers van het jaar. Op donderdag 8 maart worden de vrijwilligers geëerd in De Koningshof in Oranjewoud.

De jury bestaat uit wethouder Jelle Zoetendal, de journalisten Froukje Nijholt en Harry de Jong, Hugo Bos namens de gemeente Heerenveen en Liza de Vries van Caleidoscoop. De prijzen bestaan uit geldbedragen, voor iedere categorie een bokaal en een zilveren speld in de vorm van een opgestoken duim. De genomineerden individueel van dit jaar zijn Ko Kool, Jan de With en Bouke Palma. De groepen die kans maken op de prijs zijn het Talentencentrum Heerenveen, De Knipe Actief en het Digi-Taalhuis Heerenveen. De Zilveren Duim Bokaal is een initiatief van de Heerenveense Courant in samenwerking met het Vrijwilligers Servicepunt en de gemeente Heerenveen en is bedoeld om het belang van vrijwilligerswerk te onderstrepen. Eenmaal per jaar worden een vrijwilliger (individueel) en een vrijwilligersorganisatie uitverkoren tot ‘Vrijwilliger van het jaar’ en ontvangen zij de Zilveren Duim van Heerenveen, beschikbaar gesteld door de Heerenveense Courant. De prijs wordt uitgereikt in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet in Heerenveen.

Genomineerden

Genomineerde individueel: Bouke Palma

Bouke Palma doet al 28 jaar vrijwilligerswerk bij Meriant. Toen hij begon, heette Meriant nog Moerboch. “Op 40 jarige leeftijd ben ik door persoonlijke omstandigheden uit het werkleven geraakt. Ik ben begonnen in de bloemenkassen van Anna Schotanus. Alles wat bij het onderhouden van een bloemkas hoort, deed ik. Later kwam ik terecht bij het onderhoud van de tuinen.” Zeven jaar geleden ging Palma van Anna Schotanus naar de locatie Heremastate. Hier doet hij het tuinonderhoud. Palma houdt zich bezig met onkruid wieden, schilderen en het onderhoud van de zeventien bankjes. “Vrijwilligerswerk is voor mij rustgevend, een rustigere plek kan ik niet vinden! Ook de sociale contacten doen veel met mij. Ik vind het leuk en mooi om met ouderen te praten, ze zijn er voor mij en ik ben er voor hen.”

Genomineerde individueel: Jan de With

Heerenvener Jan de With doet vrijwilligerswerk bij Wijkcentrum de As in Heerenveen. Hij kwam er in 2013 terecht. De With is er nu werkzaam als secretaris, penningmeester en administratieve hulp. “Ik ben het aanspreekpunt voor mensen die een ruimte willen huren, ik doe het agendabeheer van de ruimtes, houd de financiën en de facturatie van het Wijkcentrum op orde en ik werk de vergaderstukken uit.” De With raakte, door omstandigheden, vrij onverwachts uit het werkleven. “Doordat het allemaal plotseling ging, kom je van een werkleven ineens thuis te zitten. Je mist je werk, maar ook je collega’s en andere sociale contacten op het werk. Tijdens een gesprek met mijn huisarts werd ik op vrijwilligerswerk gewezen. Ik heb me toen aangemeld bij het Vrijwilligers Servicepunt. Het vrijwilligerswerk heeft mij weer onder de mensen gebracht, maakt me gelukkig en geeft mij veel plezier.”

Genomineerde individueel: Ko Kool

Ko Kool doet sinds 2009 vrijwilligerswerk bij Leppehiem in Akkrum. Sinds 2016 beschikt hij over een TukTuk waarmee hij mensen vervoert. Bij Leppehiem heeft Kool door de jaren heen bij verschillende activiteiten geholpen. “Op dit moment zet ik me elke vrijdag nog in als vrijwilliger bij de muziekmiddag en af toe als wandelvrijwilliger voor bewoners die rolstoelafhankelijk zijn.” In 2016 schafte Kool een TukTuk aan om mensen van A naar B te kunnen brengen. “Dat deed ik omdat de rolstoelbus van Leppehiem wegbezuinigd werd. Mensen kunnen mij zeven dagen per week bellen wanneer ze vervoer nodig hebben. De hulpvragen gaan van boodschappen doen tot het bezoeken van een familielid.” “Door vrijwilligerswerk te doen, heb ik veel sociale contacten. Ik vind het erg fijn dat ik me op deze manier in kan zetten voor de samenleving. Het is mijn hobby en ik kan er mijn ei in kwijt!”

Genomineerde groep: De Knipe Actief

De Knipe Actief streeft ernaar dat mensen zo lang en plezierig mogelijk thuis kunnen wonen. Het is 23 jaar geleden begonnen voor de ouderen in De Knipe e.o. “Nu willen we er voor iedereen zijn, voor gezellige momenten in MFA De Barte of thuis. We streven ernaar mensen te verbinden.” Bij De Knipe Actief zijn er meerdere groepen vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers voor de koffieochtend op donderdag, er is een groep die blijft eten, er zijn vrijwilligers voor diverse knutsel- en spelactiviteiten en voor koersbal. De chauffeurs kunnen de bezoekers naar MFA De Barte brengen en halen. Ook is er een bezoekersgroep van twaalf mensen. Zij bezoeken mensen die het leuk vinden om een bezoekje te krijgen. “Het is fijn dat mensen nu niet hele dagen thuis zitten en het is leuk om alle verhalen te horen.”

Genomineerde groep: Digi-Taalhuis

Het Digi-Taalhuis is een onderdeel van de bibliotheek en ondersteunt mensen in lezen en schrijven. In de bibliotheken in Heerenveen, Akkrum en Jubbega is een Digi-Taalhuis. In Jubbega wordt op afspraak een-op-een gewerkt en in Heerenveen en Akkrum worden er vooral tijdens de spreekuren taallessen gegeven. Het werk van de vrijwilligers van het Digi-Taalhuis bestaat uit onder andere het geven van taalles, het oefen van spreekvaardigheid en het geven van computerles. Het doel is dat mensen digitaal- en taalvaardig worden. De vrijwilligers en deelnemers worden begeleid en ondersteund door taaldocent Peta Bartlema. “Alle dankbaarheid is de motivatie om vrijwilligerswerk te doen. Het is fijn om iets voor mensen te kunnen betekenen en vooral als hun eigenwaarde en zelfredzaamheid groeit. Het contact met mensen, kennis overbrengen en om allerlei verhalen te horen, is een ontzettende meerwaarde om vrijwilligerswerk te doen!”

Genomineerde groep: Talentencentrum Heerenveen

Bij Talentencentrum Heerenveen, een locatie van De Noorderbrug, komen mensen die door een ziekte of ongeval niet-aangeboren hersenletsel hebben opgelopen, voor dagbestedingen. Het werk dat de vrijwilligers bij het Talentencentrum doen, is breed. Vrijwilliger Anita geeft bewegingsles waarin op muziek of in een spelvorm wordt bewogen. Vrijwilliger Betty is actief op de werkplaats. Daar worden van pallets cadeauartikelen gemaakt die ook verkocht worden. Vrijwilliger Marcel oefent met de mensen op de tablet. Ook helpt hij bij andere ICT-zaken. Vrijwilliger Hijlke gaat samen met een begeleider met een groepje mee naar de fitness en begeleidt de mensen daarin. En vrijwilligers Marjo, Hilbert en Robert begeleiden in het atelier, bij de wandelactiviteit, een spelactiviteit of een ontspanningsgroep. “Om te zien dat iemand lacht en plezier heeft bij het Talentencentrum, is de motivatie om hier vrijwilligerswerk te doen. Het is dankbaar werk.”

Publieksprijs

Ook dit jaar worden er weer twee publieksprijzen uitgereikt aan een individuele vrijwilliger en een groep vrijwilligers. Alle vrijwilligers en groepen vrijwilligers die in 2017 geïnterviewd zijn, dingen mee naar de publieksprijs. Er kan gestemd worden via de website van het Vrijwilligers Servicepunt: www.vrijwilligerswerkheerenveen.nl.