Gemeente Heerenveen: Tour de France naar Friesland

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen wil aanhaken bij het initiatief van de provincie om de Tour de France naar Friesland te halen.

Een haalbaarheidsonderzoek heeft al uitgewezen dat de Tour naar Friesland halen financieel haalbaar is. Als antwoord op mondelinge vragen van Jaap Stalenburg (PvdA) zei sportwethouder Jelle Zoetendal dat er serieus naar de mogelijkheid gekeken moet worden om Heerenveen etappeplaats te maken van het grootste wielerspektakel ter wereld. Jaap Stalenburg:” Gouden medaillewinnaar Sven Kramer leerde in Oudeschoot schaatsen en Carlijn Achtereeke, ook al goud, woont in Heerenveen en traint dagelijks op Thialf net als Ireen Wust. Heerenveen heeft voor top- en breedtesport een infrastructuur die uniek is in Nederland en wellicht in Europa. Bij die ambities past ook een Tour-aankomst. Sport is in Heerenveen een belangrijke economische factor geworden.” De PvdA-fractie stelt wel eisen als het gaat om de financiële consequenties. Jaap Stalenburg: “Het moet uiteraard binnen strakke financiële kaders waarbij voorop staat dat er ook een inspanning moet komen van het Friese bedrijfsleven en dat de gemeente alleen verantwoord investeert, als het ook duidelijk is wat het rendement is. Zonder meerwaarde geen Tour.”