Politieke rubriek: “Ik kan met een goed gevoel terugkijken op een periode waarin veel VVD wensen zijn vervuld”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week twee raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is Zwany van Brussel een van de twee raadsleden die aan het woord komen. Zwany van Brussel is vertrekkend raadslid van de VVD.

Stel je zelf eens voor

“Mijn naam is Zwany van Brussel, ik ben getrouwd met Gerard en we hebben twee kinderen. Ik zit sinds 2010 namens de VVD in de gemeenteraad. In het dagelijks leven ben ik makelaar en taxateur. We hebben een makelaarskantoor aan de rand van het centrum in Heerenveen. Ook ben ik bestuurslid wonen bij de NVM, de brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs en ik ben bestuurslid bij TMI, een kwaliteitsorganisatie voor taxateurs. Daarnaast vervul ik een aantal functies die te maken hebben met mijn vak.”

Waarom stop je als raadslid?

“Hoewel ik het raadswerk acht jaar met veel plezier heb gedaan, vind ik het nu tijd om te stoppen. Het is goed dat er vernieuwing komt binnen een fractie en op deze manier is dat geborgd.”

Hoe kijk je terug op die periode als raadslid?

“Ik kan met een goed gevoel terugkijken op een periode waarin veel VVD wensen zijn vervuld. Ten eerste is de herinrichting van het Molenplein aan de zuidwestzijde van het centrum gerealiseerd. Dit plein ziet er nu prachtig uit en dit heeft een positieve uitstraling op de hele westzijde van het centrum. Deze investering was belangrijk omdat een levendig en bruisend centrum onmisbaar is voor Heerenveen en de wijde omgeving. Dit is het begin voor vervolginvesteringen in het centrum. Wat mij betreft wordt als vervolgstap het Burgemeester Kuperusplein aantrekkelijker gemaakt.”

En verder?

“Ook is het natuurlijk geweldig dat in onze gemeente de supermarkten op zondag open zijn. Je ziet in gemeentes waar de zondagsopening niet mogelijk is, dat de ondernemers niet in kunnen spelen op de wensen van de consumenten. De VVD is groot voorstander van de mogelijkheid voor zondagsopening. Hiermee hebben we een grote wens van ondernemers vervuld en ga je als gemeente mee met de ontwikkelingen. Door hier tijdig op in te springen, krijgen ondernemers de kans hun goede concurrentiepositie behouden.”

Wat heeft de VVD in Heerenveen verder bereikt de afgelopen periode?

“De VVD is in alle opzichten voor minder regeldruk en hierin zijn de afgelopen periode grote stappen gezet. We hebben o.a. besluiten genomen in het verruimen van regels in bestemmingsplannen, waardoor inwoners meer mogelijkheden hebben. Dit proces is nog niet afgerond, het blijft goed om te kijken waar we met minder regels toe kunnen. Tot slot is de financiële positie van de gemeente Heerenveen natuurlijk aanzienlijk verbeterd. Een aantal jaren geleden was niets mogelijk in onze gemeente, maar de afgelopen periode hebben we door forse bezuinigingen gezorgd dat de financiële positie van de gemeente weer gezond is. Voor een komende periode is het wenselijk de lasten voor onze inwoners en ondernemers waar mogelijk te verlagen.”

Zijn er ook verbeterpunten?

“Naast deze zaken die de afgelopen periode gerealiseerd zijn, zijn er ook altijd verbeterpunten te noemen. Er wordt door raadsleden veel vergaderd in het gemeentehuis: er zijn voor diverse onderwerpen en thema’s vaak verschillende klankbordgroepen, commissievergaderingen en natuurlijk raadsvergaderingen. In mijn ogen is het echter belangrijk dat je als raadslid contact houdt met onze inwoners en ondernemers. Een raadslid moet dus ook voldoende tijd doorbrengen buiten het gemeentehuis: in gesprek gaan met en luisteren naar mensen voor wie je dit raadswerk doet. Ik weet zeker dat we dan met elkaar onze gemeente nog aantrekkelijker kunnen maken, zodat je hier prachtig kunt wonen, werken en recreëren!”