Bijzondere vriendschap

NIJELAMER -  – In Nijelamer is een bijzondere vriendschap ontstaan. Al een paar weken verblijft een koereiger bij de pony Xantia.Als de pony naar buiten gedaan, duurt het maar even en de bijzondere vogel is bij haar in de buurt. Volgens Vogelbescherming Nederland is de van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger één van de zeldzamere reigersoorten in ons land. De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens. In 2006 was er een evenmin succesvol broedgeval in de Braakman (Zeeland). Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen.