Senator Henk ten Hoeve lijstduwer FNP

HEERENVEEN -   Op de kandidatenlijst fan de FNP voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Heerenveen voor 21 maart staan maar liefst 29 namen waarvan meer als de helft inwoner is van de plaats Heerenveen.

Met als lijstduwers FNP oprichter Pyt Kramer uit Mildam en  senator Hendrik ten Hoeve uit Heerenveen. Het huidige eerste kamer lid voor de OSF waar de FNP een belangrijke rol in  heeft.   De lijst geeft een redelijk beeld van de afspiegeling van de gemeente met 13 kandidaten uit de dorpen en 16 uit de plaats Heerenveen.

“De FNP wol hjir mei dúdlik meitsje dat se net allinnich noed en soarch hat foar de doarpen en it bûtengebiet mar ek foar it plak It Hearrenfean. Dit docht ek dúdlik bliken út it ferkiezingsprogramma wêr’t we oandacht freegje foar it iepenbier ferfier yn Skoatterwâld en by de Tjongerschans, mar ek ha wy in soad oandacht foar it sintrum fan it haadplak”, aldus lijsttrekker en huidig fraktievoorzitter Ate Eijer.

Hij verwijst daarbij onder andere  naar de infrastructuur. Zo pleit de FNP voor een auto tunnel onder het spoor waarmee de de Trambaan en de Haskeruitgang met elkaar verbonden kunnen worden. ‘Dit soe neffens de FNP in goeie oplossing wêze foar de ynfrastruktuer rûnom it sintrum. De druk op de K.R. Poststrjitte soe hjirmei ferlege wurde kinne”, aldus Eijer.

De complete kandidatenlijst van de FNP is als volgt:

1 Ate Eijer, Jobbegea,

2 Alette Kleefstra , Nijbrêge

3 Erik de Swart,  De Knipe

4 Gosse Spiekhout, It Hearrenfean

5 Ria Buikhuizen, It Hearrenfean

6 Poppe Hooijsma,  Mildaam

7Johan Lukkes, It Hearrenfean

8 Wieger de Roo, It Hearrenfean

9 Maaike Terpstra, Jobbegea

10 Gerrit Jansen, It Hearrenfean

11 Germ Hosper, It Hearrenfean

12 Reina Hooghiemster,  Akkrum

13 Griet Koudenburg-Sijtsema,  Nijhoarne

14 Ritske Boonstra,  Ketlik

15 Hendrik de Jong, Tsjalbert

16 Siene Bremer,  Jobbegea

17 Trientsje Saakstra, It Hearrenfean

18 Hein van der Vliet, It Hearrenfean

19 Joghem van den Berg, It Hearrenfean

20 Bop Sijtsma, It Hearrenfean

21Lieuwe Postma, It Hearrenfea

n

22 Tineke Bleeker, It Hearrenfean

23 Hylke Schuurmans, It Hearrefean

24 Klaas Groen, It Hearrenfean

25 Grietje Brouwer, Lûnbert

26Jan Hof, It Hearrenfean

27 Rein Bakker,  Oranjewâld

28 Pyt Kramer,  Mildaam

29 Hendrik ten Hoeve, It Hearrenfean