Aanvraag gaswinning Rottum door ministerie in behandeling genomen

HEERENVEEN -  Vermilion Energy Netherlands B.V. wil gas winnen op een nieuwe locatie in de gemeente Weststellingwerf. Deze locatie met de naam Rottum, ligt aan de noordkant van het perceel Kooiweg 22 te Nijeholtwolde.

Vanaf deze locatie wil Vermilion in de komende jaren boren naar drie gasvelden onder drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf. Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van  Economische Zaken en Klimaat. Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de aanvraag omgevingsvergunning van Vermilion in behandeling genomen. Een dergelijke vergunning richt zich op de aanleg van de productielocatie met alles wat nodig is voor proefboringen, het winnen van gas en de aanleg van gasleidingen. In juni 2017 heeft Vermilion voor de locatie Rottum een winningsplan ingediend bij het ministerie. In een winningsplan staan de ondergrondse aspecten van gaswinning beschreven, onder meer hoe het bedrijf gas wil winnen en wat de invloed daarvan op de bodem is. Vorige week heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt dat voor de voorgenomen gaswinning geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld. Het winnen van gas op deze locatie past niet in het bestemmingsplan Buitengebied 2014. Momenteel hebben de gronden een agrarische bestemming. Om af te kunnen wijken van de bestemming is een raadsbesluit (een zgn. verklaring van geen bedenkingen) nodig.