Positieve beoordeling jeugdhulp gemeente Heerenveen

HEERENVEEN -    Ouders van kinderen die in 2017 te maken hadden met jeugdhulp via het gemeentelijke team Jeugd en Gezin, zijn goed te spreken over de inzet van de gemeente op dit punt.

Wel zijn er verbeteringen mogelijk in de bekendheid en de bereikbaarheid van de gemeentelijke jeugdhulpverleners. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het jaarlijkse ‘cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp’ dat eind vorig jaar is uitgevoerd onder inwoners die door jeugdhulpverleners geholpen zijn.  Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft een vijftigtal ouders telefonisch geïnterviewd over hun ervaringen met het team Jeugd en Gezin. Die zijn over het geheel genomen positief. Ze zijn onder andere tevreden over het contact met de gezinswerker, omdat die hen goed op de hoogte houdt van de stand van zaken en er regelmatig contact is. Ook de uitkomst van het eerste gesprek wordt positief ervaren. Ze geven aan dat ze de hulp en ondersteuning kregen waarop ze gehoopt hadden. De specialistische hulp wordt goed gewaardeerd en ouders merken duidelijk dat de aanpak effect heeft op hun kind. Wat beter kan Uit de interviews blijkt dat de rol van de gemeente bij de aanvraag van jeugdhulp niet altijd duidelijk is. Mensen met een hulpvraag komen vaak via school of een hulpverlener bij de gemeente terecht. Dat je als ouders ook rechtstreeks contact kunt opnemen met het team Jeugd en Gezin is bij veel mensen niet bekend. Hans Broekhuizen, wethouder Jeugd: “Hoe eerder ouders met een vraag geholpen worden, hoe beter. Daarom is het belangrijk dat ons team Jeugd en Gezin meer bekendheid krijgt.’ In de eerste helft van  2018 start daarvoor een campagne. Ook zijn inmiddels stappen gezet in een betere bereikbaarheid. Zo zijn er medewerkers vrijgemaakt om snel te reageren op nieuwe aanmeldingen.