Politieke rubriek: "Politiek moet je dicht bij de mensen organiseren, politiek is op straat”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week Dimph van Ruth en Jan van der Veen die namens de SP in de gemeenteraad willen komen.

“De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 komen weer snel dichterbij. De SP doet mee en de nummers 1 en 2 stellen zich graag aan u voor.”

Wie zijn jullie?

“Ik ben Jan van der Veen, lijsttrekker van de SP, getrouwd en vader van vier kinderen. Ik woon in Jubbega en werk als sociaal maatschappelijk werker / Casemanager in de penitentiaire inrichting te Veenhuizen.” “Mijn naam is Dimph van Ruth, ik ben afdelingsvoorzitter en nummer twee op de lijst van de SP. Ik ben moeder van twee zonen en werkzaam als taxichauffeur.”

Waarom zijn jullie beiden kandidaat-raadslid voor de SP?

Jan: “De SP heeft de kracht om verbinding te leggen tussen wat er in de wijken en dorpen gebeurt en de gemeenteraad.” Dimph: “Twee jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij de WMO-actie die werd ondersteund door de SP. Veel ouderen en mensen die belang hadden bij WMO-vervoer stonden in de kou. Vervoer was slecht geregeld en klachten stapelden zich op. Ik had het te doen met deze mensen. Zodoende ben ik actief geworden voor de SP en heb ik samen met de mensen en de actiegroep het WMO-vervoer toegankelijker gemaakt. Na dit succes ben ik actief geworden en sinds vorig jaar ben ik afdelingsvoorzitter en nu tweede op de lijst.”

Waarom willen jullie in de gemeenteraad?

Jan: “Zoals ik al eerder had vermeld, is de SP sterk om de signalen van de mensen die in Heerenveen wonen te bundelen en door te laten klinken in de gemeenteraad. Ik vind dat politiek op een te grote afstand staat. Ook vind ik dat de verschillen van mensen onderling aan het vergroten zijn. Dit doet pijn, je portemonnee mag toch niet bepalen of je wel of niet muziekles volgt? De kracht van de SP is om de signalen die we horen van de mensen, te laten horen in de gemeenteraad. Dat doen we nu door bijvoorbeeld in te spreken, maar dat gaat nog beter wanneer je zelf in de raad zit. Politiek staat nu te ver van de mensen, dat willen wij veranderen.” Dimph: ”Ik vind het belangrijk om in de raad de stem te zijn voor de inwoners van onze gemeente. Naar mijn mening gebeurt dit nog te weinig. Daarom zijn wij de afgelopen jaren vaak de buurten in gegaan om met mensen te praten en blijven we dat ook na de verkiezingen doen.”

Hoe zien jullie het raadslidmaatschap voor jullie?

Dimph en Jan: “Politiek moet je dicht bij de mensen organiseren, politiek is op straat. We zien het raadslidmaatschap als een middel. Gewoon jezelf blijven heeft daarom prioriteit voor ons beide. Politiek is op straat. Daarom moet je vooral blijven luisteren naar wat daar leeft. Het raadslidmaatschap is een middel om de straat naar de raad brengen. Ook als raadslid blijven wij gewoon actieve SP'ers en gaan we de buurten in.”

Wat willen jullie graag bereiken?

Jan: “Minimaal 400 nieuwe sociale huurwoningen onder de 500 euro huur en met nul op de meter. Eerlijk loon voor eerlijk werk, geen werk beneden minimumloon en een gemeentelijke thuiszorgorganisatie.” Dimph: “Voor alle inwoners een luisterend oor zijn en zorgen dat zij kunnen wonen en werken in een veilige, duurzame en sociale gemeente.”

Hebben jullie tips die jullie van harte nemen?

“Tips van SP partijgenoten uit het hele land: Blijf jezelf en blijf er voor elkaar! De raad is slechts een hulpmiddel en de SP is het gereedschap van de inwoners richting de raad.”

Is er verder nog iets wat jullie kwijt zouden willen?

“Daarin zijn we het duidelijk eens: De SP brengt de straat in de raad. En ja, laat je stem niet verloren gaan, stem 21 maart 2018 op SP Heerenveen!”