Politieke rubriek: “Gemeente Heerenveen biedt volop kansen en wij willen dat iedereen hier van meeprofiteert”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is het de beurt aan Age Hartsuiker die namens Heerenveen Lokaal in de gemeenteraad wil komen.

“Ik stel mij graag even aan u voor; Age Hartsuiker voormalig wethouder en nu ondernemer (galeriehouder)/ kunstenaar, werkend en wonend in het mooie Jubbega. In mijn dagelijks leven ben ik actief voor Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag, voorzitter openluchtspel Jubbega, echtgenoot, vader en opa, artistiek leider st. O18 (LF2018) en regioambassadeur voor LF2018. Ik ben kandidaat-lijsttrekker voor de partij Heerenveen Lokaal. Een nieuwe partij met een frisse wind.”

Heerenveen Lokaal

“Heerenveen Lokaal is de lokale partij van Heerenveense en voor Heerenveense inwoners. Eerlijk, direct, praktisch met gezond verstand en de beide voeten op de grond opkomend voor uw belang. Voor uw zorg, uw omgeving, uw welzijn, uw jeugd, uw cultuur, uw onderneming, uw sport, vertegenwoordigen wij uw belangen, onafhankelijk en zonder partij-ideologie, van onderaf en met veel ervaring in het Heerenveens bestuur. Met als doel een dienstbare, transparant bestuurde gemeente die het gemeenschapsgeld goed (zinvol en verantwoord) besteedt.”

Dynamisch Heerenveen

“Het gaat weer goed met Heerenveen en er is een geweldige slag gemaakt in de afgelopen acht jaar. Dit moet ook weer ten goede komen van onze inwoners en ondernemers. Ik ben trots op het dynamische Heerenveen en haar buitengebied met aandacht voor wijken en dorpen, ik koester de vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van onze mooie gemeente. Over alle ontwikkelingen en onderwerpen in onze gemeente wordt met organisaties, wijken, buurten, dorpen, doelgroepen en mensen een actief en betrokken overleg gevoerd. Niet alleen praten, maar ook luisteren en informeren wat er met de informatie is gedaan en waarom.”

Ruimte bieden

“Goed leven en wonen in onze mooie en veilige gemeente. Met kansen voor iedereen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen dat je doet wat goed is. Wij willen ruimte bieden voor eigen keuzes. Veel inwoners willen en gaan op een andere manier om met hun eigen buurt en leefomgeving, energie, natuur, milieu en duurzaamheid. De gemeente denkt mee waar nodig. Wij mogen en kunnen de ogen niet sluiten voor de herindelingsbewegingen in Friesland. Heerenveen moet daarom een nog beter samenwerken en overleg voeren met onze buren in Zuidoost-Friesland. Voor die het nodig hebben, is er altijd een helpende hand.”

Werkgelegenheid

“Je kunt niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt en dit geldt ook voor alle regelingen op het gebied van zorg en participatie. Wel dienen de budgetten volledig ingezet te worden daar waar ze voor zijn. Heerenveen heeft weer een goede financiële basis maar dat betekent niet dat alles maar kan. Wij zijn trots op de groei van de werkgelegenheid en dit blijft een actueel onderdeel in ons beleid, deze groei moet zich doorzetten. De gemeente Heerenveen is en moet aantrekkelijk blijven voor vele soorten van werkgelegenheid. Ondernemers zijn onze ambassadeurs en gezamenlijk optrekken als een slagvaardige en opmerkzame gemeente vergroot de kansen. Jong en oud moet mee kunnen doen, sporten, eigen onderneming starten, reële kanen op een baan voor jong en oud, dat willen wij hier. De gemeente Heerenveen biedt volop kansen en wij willen dat iedereen hier van meeprofiteert.”