Politieke rubriek: “Inwoners van Heerenveen nauwer bij de besluitvorming betrekken”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is het de beurt aan Dirk Tuithof die namens Heerenveen Lokaal in de gemeenteraad wil komen.

Stel jezelf eens voor

“Ik ben Dirk Tuithof (60 jaar) en ik zit namens Heerenveen Lokaal in de gemeenteraad. In het dagelijks leven werk ik voor MAIN Energie. Een landelijk opererende B2B energieleverancier. Ik ben accountmanager voor de regio Friesland.”

Hoe lang ben je raadslid?

“Intussen ben ik alweer tot volle tevredenheid acht jaar raadslid. Ik ben destijds in de gemeenteraad gekomen omdat de gemeente het plan had opgevat om alle openbare verlichting in het buitengebied uit te zetten. Dat is o.a. nekkend voor de openbare veiligheid. Ik als energieman heb toen het advies gegeven om de verlichting in de raadszaal en de buitenverlichting in het dorp Heerenveen te verduurzamen. Op die manier kon de gemeente besparen en hoefde de openbare verlichting in de buitendorpen niet uit. Even kort door de bocht: dat had het gemeentebestuur toch ook zelf kunnen bedenken. Gedurende de afgelopen acht jaar zet ik mij onder andere in voor de buitendorpen. Te vaak nog staat het dorp Heerenveen zelf in de spotlight en vergeet men dat er bijna evenveel mensen in de buitendorpen wonen. Ik wil benadrukken dat er te vaak voorstellen worden voorgekookt en dan blijkt dat je als burger nauwelijks meer invloed kunt uitoefenen op de uitvoering.”

Waarom wil je nog wel een periode raadslid zijn?

“Ik wil vooral opkomen voor de burgers. Daarmee bedoel ik dat je gezamenlijk voorstellen maakt en uitvoert. Kortom; de inwoners van Heerenveen nauwer bij de besluitvorming betrekken, dat is mijn doel. Ik ga mij de komende vier jaar er opnieuw voor hard maken dat de besluitvorming nog meer van onderaf plaatsvindt. Voor een betere leefbaarheid van Heerenveen en haar buitengebieden.”

Welke thema’s ga je agenderen?

“Bovenaan mijn agenda staat dat we tot 11.00 uur gratis moeten kunnen parkeren in het centrum. Dat zorgt voor een betere spreiding van de aankoopmomenten en daardoor wordt het centrum aantrekkelijker qua bereikbaarheid. Ook heeft de grootschalige horeca buiten de ring mijn aandacht. Daar zijn we tegen. Dit in verband met leegloop van het centrum.”

Hoe ga je het de komende periode aanpakken?

“Door met beide voeten stevig op de Friese grond te staan en te blijven opkomen voor de belangen van de burgers.”

Ga je het deze periode anders doen dan hoe je het de vorige periodes hebt aangepakt?

“De afgelopen periode heb ik als eenmansfractie gefunctioneerd. Dan kun je onmogelijk al je doelstellingen bereiken. Dus hebben wij keuzes moeten maken. Maar voor de komende periode verwacht ik met vier zetels in de raad te komen en daardoor onze belangen beter te kunnen behartigen.”

Wat wil je de komende periode betekenen voor de Heerenveners?

“Dat onze gemeente nog dienstbaarder en transparanter wordt bestuurd. Maar ook dat het gemeenschapsgeld goed, zinvol en verantwoord wordt besteed. Ook gaan we ons hard maken voor meer betaalbare huurwoningen voor de jonge bewoners en minderbedeelden van Heerenveen.”

Is er verder nog iets wat je kwijt zou willen?

“Wij hopen dat het plan Feannetië ten uitvoer wordt gebracht. Dat betekent een enorme upgrading van ons centrum. Het zal er zeker voor zorgen dat nog meer mensen van buitenaf naar Heerenveen gaan komen. Dat is ook weer goed voor de lokale ondernemers en economie.”