Raad Heerenveen wil duidelijkheid plannen hotels in Heerenveen

HEERENVEEN -  De fracties van VVD, PVDA, CDA, D66, CU, FNP, Groen Links en GB Heerenveen zijn het eens dat er een weloverwogen besluit moet worden genomen over de vestiging van nieuwe hotels in Heerenveen.

Daarvoor is meer informatie nodig. In Heerenveen zijn een aantal plannen voor de vestiging van een hotel. Het schetsplan van Paul van der Valk, op de locatie Oranjewoud/A32, is op 16 januari gepresenteerd in het Abe Lenstra stadion. Ook voor de locatie Hajé is een initiatief voor de vestiging van een hotel. De raad wil dat beide plannen concreet worden aangeboden aan de raad uiterlijk op 1 mei. De raad wil het college van B en W vragen om een voorstel voor te leggen welke mate van concreetheid de plannen moeten hebben. Ook willen de fracties het college vragen van beide plannen een effectanalyse te maken. In de effectanalyse wordt in ieder geval ingegaan op verkeer, parkeren, milieuaspecten en andere relevante effecten op de omgeving.