Open huis Kynhout

DE KNIP - De Historische Werkgroep Kynhout in De Knipe heeft op zaterdag 17 en zondag 18 februari open dagen in De Barte van 14.00 tot 17.00 uur.

Het hoofdthema gaat dit jaar over de bruggen die vanaf Heerenveen tot Bontebok in het waterrijke gebied met lintbebouwing hebben gefunctioneerd. Marten Dijk en Theo Warmerdam brengen over dit onderwerp een Power- Point serie met toelichting. Vertoning ’s middags twee keer, duur ca. 30 minuten. Kynhout heeft van nazaten van de oud-knypster Fedde Hendriks een zestal gekleurde grote tekeningen met o.a. bijbelse voorstellingen gekregen. De oudste plaat is van 1790. Carel Akemann, lid van Kynhout, heeft de oude prenten ingelijst. De vermelde psalmen zijn uitgediept. Fedde zijn gedichten geven een indruk van zijn geloofsbeleving. De christelijke basisschool De Pream zal in 2018 helaas verdwijnen. Aan de hand van enkele stukken uit het schoolarchief en foto’s uit de privéverzameling van Femmy van der Meer zal aandacht worden geschonken aan het meer dan 100-jarig bestaan. Met fotoreportages van de sportclubs Kinea en Read Swart op de expositiepanelen wordt De Knipe van toen en nu als ‘sportdorp’ op de kaart gezet. Diverse mappen uit het archief zijn in te zien alsmede gezins- en woningkaarten. Ook enkele gebruiksvoorwerpen als inktpotjes, lei - en griffeldoos worden getoond. De entree is 2 euro, inclusief consumpties.

Over Historische Werkgroep Kynhout

De Historische Werkgroep Kynhout in De Knipe is een club van uitsluitend vrijwilligers die al decennialang de historie en het heden van De Knipe en omgeving archiveren. Het fysieke archief is merendeels gedigitaliseerd en op die wijze ook te raadplegen. Op www.beeldbankdeknipe.nl staan meer dan 13.000 foto’s en op www.Kynhout.nl is meer te lezen over de activiteiten in het recente verleden.