Willewarkerspries Weststellingwerf 2017 uitgereikt

DE HOEVE - In het dorpshuis ’t Hokkien in De Hoeve werd woensdagmiddag de ‘Willewarkerspries ’ 2017 door burgemeester André van de Nadort uitgereikt aan vrijwilliger Rita van der Werff uit De Hoeve.

Dit gebeurde in bijzijn van Eddy Lania, voorzitter van de VKD en het echtpaar Sari. Het college was woensdagmiddag op bezoek in De Hoeve.

VKD nam initiatief Willewarkerspries

Het is alweer een aantal jaren geleden dat de Vereniging Kleine Dorpen (VKD) het initiatief nam om jaarlijks de Willewarkerspries uit te reiken. Een prijs die bedoeld is om een vrijwilliger of groep vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten, omdat die door de uitoefening van activiteiten voor het dorp en omgeving een bijzondere plaats inneemt en daardoor extra opvalt. De gemeente Weststellingwerf kent een groot aantal vrijwilligers, dat jaarlijks de meest uiteenlopende activiteiten ontplooit tot instandhouding en ter verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. Het bestuur van de VKD heeft uit de inzendingen een bijzondere winnaar gekozen, om de prijs in ontvangst te nemen. Het betreft een inwoner uit De Hoeve, namelijk Rita van der Werff.

Toewijding Syrisch gezin

Rita heeft zich sinds begin 2016 met veel toewijding ingezet voor de begeleiding van een Syrisch gezin dat in De Hoeve huisvesting vond. Allereerst bereidde ze de verhuizing voor van mevrouw Shahada en haar drie dochters van het AZC naar De Hoeve. De communicatie met de medewerkers van het AZC en de familie liep stroef. Door haar vasthoudendheid en doorzettingsvermogen, heeft Rita van der Werff kunnen bewerkstelligen dat het gezin zich spoedig in De Hoeve kon vestigen. Vanaf dat moment heeft Rita tal van taken op zich genomen, om moeder en haar drie dochters een veilig thuis te bezorgen in hun nieuwe woonomgeving. Zo heeft zij geholpen met de inrichting van het huis, het begeleiden van de contacten met de gemeente en het helpen met de financiën. Hierdoor kreeg het gezin het huishouden ook financieel op orde. Ze benaderde instanties voor het aanvragen van kinderbijslag en toeslagen. Maar zij regelde ook het vervoer en de contacten met de school voor de kinderen. Daarnaast speelde ze een zeer actieve rol bij alle formaliteiten rond de gezinshereniging met de in Syrië achtergebleven vader.