Sloop Marijke Hiem officieel van start gegaan

HEERENVEEN -   De sloop van Marijke Hiem is maandag 22 januari officieel van start gegaan. Een kraan zorgde voor een aantal brokstukken puin.

Deze brokstukken werden symbolisch in een kistje gedaan en bewaard voor de toekomst. De start van de sloop is ook het begin van het nieuwe Marijke Hiem, waar het thuisgevoel en de veiligheid centraal staan in een nieuwe stap in dementiezorg.

Sloop en nieuwbouw

Het huidige Marijke Hiem voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Meriant heeft daarom besloten over te gaan tot sloop en nieuwbouw op dezelfde locatie. Na een intensief voorbereidingstraject is de sloop van Marijke Hiem nu officieel van start gegaan. De bewoners zijn in het voorjaar van 2017 verhuisd naar Herema State. De sloop zal in het voorjaar van 2018 afgerond worden. De sloop gebeurt in één keer, zodat er zo weinig mogelijk overlast ontstaat voor de buurt. Het nieuwe Marijke Hiem wordt in 2019 opgeleverd. Een deel van het puin zal worden hergebruikt door Stichting TIJD voor onder andere de Le Roy tuin aan de Europalaan in Heerenveen.

 Hofjesstructuur in nieuwe Marijke Hiem

In de ontwikkeling van het nieuwe Marijke Hiem is het uitgangspunt ‘hoe past het wonen bij u’. Centraal daarbij staat het creëren van een veilige situatie en mensen zo veel mogelijk een thuisgevoel geven. Het nieuwe Marijke Hiem wordt in een hofjesstructuur gebouwd. De voordeuren van de woningen komen uit op de hofjes, zoals dat ook in steden vaak het geval is. De tuinen, paden, pleinen en hofjes geven de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en vooral veilig en zelfstandig te kunnen bewegen. “Buurtbewoners zijn van harte welkom in de hofjes, het restaurant en de voorzieningen”, zegt Meriant directeur Hugo Broekman. De indeling van de woningen lijkt op een reguliere woning met een entree, hal, gezamenlijke woonkamer met daaraan korte gangen met de appartementen van de bewoners. In Marijke Hiem worden negentig appartementen gerealiseerd. Dat waren er ongeveer zestig. Daarnaast wordt er een nieuw restaurant gebouwd en behoudt deze zijn wijkfunctie. “Dat zorgt voor gezelligheid en reuring”, zegt Hugo Broekman.