Vergunningaanvraag zonnepark Omweg ter inzage

HEERENVEEN - Er zijn plannen om aan de Omweg in Heerenveen een zonnepark aan te leggen. De firma Heerenveen Energy Park 8441 BV heeft hiervoor een vergunning aangevraagd. Het college wil hieraan graag meewerken, omdat het bedrijf duurzame energie gaat leveren.

Duurzaamheidsambitie

In het zonnepark worden 25.000 zonnepanelen geplaatst, die samen jaarlijks 6.500 Mwh aan duurzame stroom leveren. Daarmee kunnen 1.700 huishoudens van stroom worden voorzien. Hierdoor zorgt het bedrijf ervoor dat er jaarlijks 3.700 ton aan uitstoot van CO2 wordt voorkomen.

“De voorbereiding van het park is zorgvuldig gebeurd. Op basis van de input van de omwonenden, waarmee het bedrijf en de gemeente regelmatig contact hadden, is het oorspronkelijke plan bijgesteld. Ook de afspraken met netbeheerder TenneT en het complexe waterpeil in het gebied droegen daaraan bij”, aldus wethouder Siebren Siebenga. Hij is tevreden over het definitieve plan, dat daardoor van hoge kwaliteit is en bijdraagt aan de Heerenveense ambitie om zo duurzaam mogelijk energie te produceren.

Inpassing

In het definitieve plan is het westelijk deel buiten het zonnepark gehouden en wordt er een groensingel aangelegd tussen het park en de woningen aan de Omweg. Het wordt zo goed mogelijk ingepast in het omliggende landschap. Binnen het park blijven enkele stroken voorlopig onbenut vanwege de elektriciteitsdraden boven het park.

Ter inzage

De vergunningaanvraag ligt sinds 8 januari zes weken ter inzage. De gemeenteraad heeft geen rol in dit proces. Bij het vaststellen van de gemeentelijke ‘Notitie zonneparken in Heerenveen’ in 2016, heeft de raad besloten dat voor parken die binnen dit beleid passen geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig is voor het afwijken van het bestemmingsplan.