Politieke rubriek: "Van nog grotere betekenis voor onze inwoners zijn”

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week Bernhard Hoekstra, Amarens Reitsma, Hedwich Rinkes en Jentsje Abma, die de afgelopen vier jaar de fractie vormden van het CDA.

CDA Heerenveen kent voor de aankomende verkiezingen geen wisseling van de wacht. De huidige raadsleden zijn door het bestuur en de leden van de partij gevraagd om door te gaan. “In de eerste plaats een enorme eer. Bovendien hebben we nu ervaring opgebouwd om voor onze inwoners beslagen ten ijs te komen.”

Voldaan gevoel

Bernhard Hoekstra uit Nes, Amarens Reitsma en Hedwich Rinkes uit Heerenveen hebben met een voldaan gevoel hun eerste raadsperiode afgesloten. Samen met Jentsje Abma uit Jubbega, die vier jaar meer ervaring had, vormden zij de vierkoppige fractie van het CDA. “Vooraf is het natuurlijk de vraag hoe het uitpakt als je met drie nieuwe mensen in de raad komt”, blikt Abma terug. Er bleek een goede chemie tussen de vier. “Op het gebied van kennis vullen wij elkaar goed aan. Hierdoor zijn we in staat om zaken van verschillende kanten te bekijken. Daarnaast hebben we het gewoon erg leuk met elkaar en dat enthousiasme stralen we ook uit”, vindt Hedwich Rinkes.

Bepalend zijn

Alle vier kenden geen twijfel toen het bestuur en de leden vroegen of ze zichzelf opnieuw beschikbaar wilden stellen voor de aankomende raadsverkiezingen. “Het begint nu leuk te worden. Door de ervaring merk je dat je bepalend kunt zijn”, stipt Bernhard Hoekstra aan. Amarens Reitsma knikt. “Als je langer in de raad zit, zie je kruisverbanden ontstaan en dan kun je daar mede op sturen. Neem bijvoorbeeld het onderwerp duurzaamheid. Door de discussie over gaswinning ontstaat er ruimte voor alternatieven. Dat heeft ook een sterke sociale component en gaat over leefbaarheid, zoals we onder andere in Akkrum en Nes zien. We begrijpen nu steeds beter hoe alles loopt, waardoor we van nog grotere betekenis voor onze inwoners zijn.” Het kwartet is niet bang haar onbevangenheid te verliezen. “Met de ervaring kunnen we op de juiste momenten kritisch zijn.”

Geld goed inzetten

Reitsma, Rinkes en Hoekstra stapten in een periode in dat de gemeente onder financieel toezicht stond. “Zo’n strak harnas vraag om extra verantwoordelijkheid”, weet Jentsje Abma. “Nu er meer mogelijkheden ontstaan, vinden we dat de inwoners die de zwaarste lasten hebben gedragen, nu ook moeten merken dat het beter gaat in Heerenveen”, stelt Hedwich Rinkes. “Het is de komende jaren de uitdaging om het geld op een goede verstandige manier in te zetten”, haakt Amarens Reitsma in.

Meer kijken naar de dialoog

Bernhard Hoekstra hoopt in een nieuwe periode als raadslid een nog kritischer houding aan te nemen. “Door het college scherper te bevragen op inhoud. Te vaak geloven wij bestuurders en ambtenaren nog op de blauwe ogen.” Doordat de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt, zien de CDA-raadsleden dat de inwoners ook eerder in processen worden betrokken. Toch voelen de mensen zich nog te vaak overvallen door plannen. “Als gemeente moeten we meer uit de rol van zender komen en meer kijken naar de dialoog”, meent Rinkes. “Die positie claimen we steeds meer. Er ontstaat bij de inwoners meer eigenaarschap over onderwerpen”, weet Abma. Reitsma vult haar partijgenoot aan. “Ik heb wel geleerd dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen. Ook al valt het besluit soms een verkeerde kant op, als mensen op een goede manier bij het proces betrokken zijn geweest, is vaak wel wederzijds begrip.”