Boek over historie Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

WOLVEGA -   Over de historie van het departement Wolvega van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen verschijnt een boek van de hand van voorzitter Geert Lantinga.  

De wellicht oudste vereniging van Wolvega  e.o. (200 jaar)  heeft in haar actieve bestaan een vooraanstaande  en opbouwende rol gespeeld binnen de maatschappelijke samenleving van Wolvega. Het stichten en exploiteren van de Nutsbibliotheek (1844-1955), de Nutsspaarbank (1853-1926), de eerste bewaarschool in Weststellingwerf (1887-1956) en vier Nutskleuterscholen (1956-1983) springen daarbij wellicht het meest in het oog. Daarnaast heeft het Nutsdepartement Wolvega zich verdienstelijk gemaakt m.b.t. het in stand brengen en houden van een “Naai- en breidschool” (1849-1927) en de jaarlijkse “Cursus voor Ambachts-teekenonderwijs”(1899-1920). Om de herinnering aan de soms zeer bevlogen jaren levend te houden is er gedurende het jubileumjaar door voorzitter Geert Lantinga voortvarend gewerkt aan het schrijven van een jubileumboek. Alles met als resultaat een fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd boekwerk van 128 pagina’s, waarvan het eerste exemplaar woensdag 17 januari a.s. om 10.00 uur op het gemeentehuis in Wolvega aan burgemeester André van de Nadort zal worden  aangeboden. De 225 leden van de zeer bloeiende vereniging zullen vervolgens in het bezit worden gesteld van dit unieke boek, dat verder niet in de handel zal worden gebracht.