Presentatie schetsontwerp Plan Van der Valk hotel

HEERENVEEN -    Het Van der Valk-concern wil een hotel bouwen in de gemeente Heerenveen aan de A32 bij de afslag Skoatterwâld-Oranjewoud en vraagt de gemeente daaraan mee te werken.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college het plan voor deze locatie uitgewerkt in een schetsontwerp. Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 16 januari presenteert het college van b en w van Heerenveen het schetsontwerp en licht dit toe. De bijeenkomst heeft een informerend karakter. Op basis van dit schetsontwerp bereidt de raad zich voor op de besluitvorming over het plan voor het Van der Valk-hotel. De behandeling van het plan en het besluit door de raad vinden plaats in een vergadering van de raadscommissie ROM en vervolgens in de gemeenteraad. Naast de raad is iedereen die geïnteresseerd is in de ontwerpschets van de mogelijke Van der Valk-locatie aan de A32 welkom op de presentatiebijeenkomst. Tijdstip: 19.30 uur Locatie: Abe Lenstrastadion, Rode Zaal, Ingang J Parkeren: P4