Burgemeester Heerenveen in nieuwjaarstoespraak: ,Uit een diep dal geklommen’

HEERENVEEN - ,,De gemeente Heerenveen doet het op economisch gebied bovengemiddeld goed. Met een groei van zes procent zijn we zelfs samen met Eindhoven de best presterende gemeente van Nederland.’’  

Die verheugende mededeling deed burgemeester Tjeerd van der Zwan in zijn nieuwjaarstoespraak in het Posthuis theater. Zeker de komst van groothandel in watersportartikelen Lankhorst Taselaar naar het industrieterrein De Kavels bood volgens hem perspectief wat de werkgelegenheid betreft. Ook financieel staat Heerenveen er weer prima voor. ,,We zijn uit een diep dal geklommen.’’ Maar volgens Van der Zwan is het op economisch gebied in deze gemeente niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Zo is de huisvesting van Poolse gastarbeiders slecht geregeld. ,,In dat opzicht moeten we nog een hele slag maken.’’ Verder brak hij een lans voor de winning van gas in deze gemeente. ,,We hebben nou eenmaal gas nodig. Ik begrijp de tegenstand en we zullen dan ook tot een visie moeten komen samen met andere gemeenten, provincies en het rijk. Dat wordt nog een echte uitdaging.’’ De burgervader liet in zijn toespraak ook positieve geluiden horen over de recente jaarwisseling. ,,Die is bijzonder rustig verlopen. Er is  aanzienlijk minder schade aangericht. Was dat vorig jaar  nog 12.000 euro, ditmaal bleef de schade beperkt tot 5500 euro, meer dan de helft minder.’’ Net als andere jaren was Van der Zwan ook tijdens de recente jaarwisseling op pad geweest om de feesten in de diverse dorpen te bezoeken. In dit verband memoreerde hij nog eens zijn hilarische bezoekje dat hij samen met de Heerenveense Courant bracht aan beeldend kunstenaar en galeriehouder Age Hartsuiker. ,,Het was een van de hoogtepunten van de jaarwisseling.’’