Drie Schoolschrijvers van start in gemeente Heerenveen

HEERENVEEN -  Schoolschrijvers Lida Dijkstra, Janny van der Molen en Kate Schlingemann gaan binnenkort van start op respectievelijk OBS Het Vogelnest in Heerenveen, CBS De Pream in De Knipe en OBS De Tjongerschool in Mildam.

Bij De Schoolschrijver verbinden kinderboekenschrijvers zich voor een half schooljaar aan een basisschool, om met name kinderen met een lage taalvaardigheid te inspireren en te ondersteunen. Deze achtste editie begint op maandag 22 januari officieel in Gorredijk. Vanaf woensdag 24 januari worden de schoolschrijvers Dijkstra, Van der Molen en Schlingemann op ludieke wijze geïntroduceerd aan leerlingen, hun ouders en leerkrachten van genoemde scholen in Heerenveen, De Knipe en Mildam. Daarna worden ze officieel ingehuldigd en krijgen ze een sjerp omgehangen. De gerenommeerde schrijvers verzorgen van januari tot en met mei wekelijks lessen rondom boeken, lezen en schrijven op Het Vogelnest, De Pream en De Tjongerschool. Ook ouders en leerkrachten worden hier actief bij betrokken. Bibliotheken Mar en Fean heeft voor boekenkisten in de klassen gezorgd. Er is een lesprogramma gemaakt aan de hand van de uitgezochte titels, waarin verschillende thema’s en onderwerpen aan de orde komen. Ook is er aandacht voor het Fries en/of meertaligheid. In heel Friesland zijn tijdens het traject in totaal negen schrijvers actief. Het is een initiatief van stichting De Schoolschrijver, Bibliotheekservice Fryslân en in de gemeente Heerenveen van Bibliotheken Mar en Fean. Stichting De Schoolschrijver werkt vanuit Amsterdam en bereikt landelijk meer dan 10.000 kinderen op vijftig basisscholen.