Politieke rubriek: ‘‘Een van mijn succesjes is dat groenteboer Gerrie mag blijven’’

Heerenveen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komt de Heerenveense Courant met een serie artikelen waarin elke week twee raadsleden van een bepaalde partij aan het woord komen. Het betreft raadsleden die blijven, vertrekken of nieuw zijn. Deze week is Jurjen Meijer een van de twee raadsleden die aan het woord komen. Jurjen Meijer is vertrekkend raadslid van de PvdA.

Vertel eens iets over jezelf

“Mijn naam is Jurjen Meijer (31), ik zit nu 8 jaar voor de PvdA in de Heerenveense gemeenteraad. In het dagelijks leven ben ik Planoloog.”

Wat heeft het raadslidmaatschap je gebracht?

“Voor mijn fractie ben ik woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Milieu. In het begin van mijn raadswerk studeerde ik nog. Eerst Milieukunde, later Planologie. Wat ik op de universiteitsbanken leerde, zag ik terug in de raad. Daar kwam het bestuurlijke aspect bij. Voor mij was het dus erg leerzaam.”

Welke verwachtingen had je en zijn die uitgekomen?

“Naast mijn woordvoerderschap heb ik mij ingezet voor progressieve waarden; het afschaffen van de weigerambtenaar, een generatiepact, het jongerencentrum, etc. Eerst ging het moeizaam om dingen voor elkaar te krijgen. Maar in de loop der jaren krijg je het ‘vak’ in de vingers. Het is dan leuk idealen waar te kunnen maken en successen te boeken.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren als gemeenteraadslid?

“Ik was begin twintig toen ik in de raad kwam. Nu ben ik begin dertig. Het raadswerk heeft mij gevormd. Het waren magere jaren. De gemeente moest bezuinigen en dat doet pijn. Wat ik waardevol vind, is dat we, als raad, elkaar vastgehouden hebben en begrip hebben gehad voor elkaars pijnpunten.”

Waar ben je trots op? Wat heb je voor elkaar gekregen?

“Nu kan ik een reeks succesjes opnoemen; mijn bijdrage aan het afschaffen van het leliegif Metam Natrium, het afschaffen van de weigerambtenaar, dat groenteboer Gerrie mag blijven op de Greiden. Maar ik hoop dat ik daarmee Heerenveen een beetje socialer heb gemaakt. Ook hoop ik dat iets heb kunnen doen aan de ‘kloof’ tussen politiek en inwoners. Ik doe niets liever dan gewoon gesprekken voeren aan de keukentafel en te luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben. Ik zie het als een uitdaging dát geluid in de politiek naar voren te brengen.”

Als je het zo goed bevalt, waarom stel je je dan niet meer verkiesbaar?

“Ik wil tijd vrij maken voor werk en gezin. Mijn vrouw is zwanger en ik wil actief betrokken zijn bij de opvoeding. Dat is ook waar ik politiek voor sta, het actieve vaderschap. En ‘if you talk the talk, you’ve gotta walk the walk’. Ik vind dat er in Nederland veel meer aandacht zou moeten zijn voor ouderschapsverlof voor vaders… maar dat is een andere discussie.”

Wat zou jij jouw opvolgers mee willen geven?

“Wat ik mijn opvolgers mee wil geven, is dat je moet communiceren waar je mee bezig bent. Sociale media zijn daar een mooie manier voor, maar vergeet ook de Heerenveense Courant niet. Daarmee heb je huis-aan-huis bereik. Alles wat je doet voor de inwoners, maar waar ze niet van op de hoogte zijn, is zonde van je tijd.”

Wat ga je missen?

“Wat ik ga missen, is de goede sfeer in de raad. De Heerenveense raad is erg collegiaal. Raadsleden gaan vriendelijk met elkaar om. Nu in verkiezingstijd zie je dat sommige fracties onvriendelijker worden, dat vind ik vervelend. Met ouwehoeren bereik je niks. Met samenwerken wel. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Door de partijkaders heen dingen voor elkaar boksen.”