Ingezonden: Moet Thialf genoemd worden naar Sven Kramer?

Heerenveen - De redactie van de Heerenveense Courant ontving onderstaand ingezonden stuk van een lezer: 

Als er na 4 x goud voor Sven Kramer is, vindt Jesper Hospes dat het Thialf stadion, het schaatsmekka van de wereld, de naam moet worden omgevormd naar de naam van Sven Kramer. Met ook nog een standbeeld bij de ingang. Hoe krijg je het in je hoofd.
Vanaf 1969 is Thialf de naam met een zéér rijk verleden ( oude Thialf ), daardoor onbegrijpelijk dat je zo iemand als Sven Kramer de hemel in prijst. Vergeet niet dat het Sven Kramer zijn sport is, daarvoor heeft gekozen met alles wat het met zich meebrengt, ook een mens is zoals wij allen zijn.
Het zal Jesper zijn onwetendheid zijn en in een opwelling iets roept, wat tot dit heeft geleid. Laten we hopen dat de mensen van Thialf nooit zullen overgaan tot die naamsverandering ( het heeft geen meerwaarde ), er wordt meer weggegooid dan er voor terug komt. Niettemin blijft het groots wat Sven Kramer heeft gepresteerd. Ook zonder standbeeld wordt hij niet vergeten als zijn schaatscarrière er op zit.
D. de Jong
Heerenveen