Voorlichting over brandpreventie voor agrariërs

WOLVEGA -    Gemeente Weststellingwerf organiseert samen met brandweer Fryslân en LTO Weststellingwerf een voorlichtingsavond over brandpreventie voor agrariërs op dinsdag 16 januari vanaf 20.00 uur in dorpshuis ´t Griffioentje in Oldelamer.

Weststellingwerfse agrariërs die hun bedrijf ten westen van de A32 hebben, zijn hiervoor uitgenodigd. Met de voorlichting willen gemeente en brandweer bijdragen aan het voorkomen van brand. De impact van een brand is enorm, zowel emotioneel als financieel. De bijeenkomst is gericht op brandveiligheidsrisico’s op boerenbedrijven en het verkleinen van de kans op brand. Voorzitter Hans Hoekstra van LTO Weststellingwerf opent de avond. Vervolgens geeft Anne de Jager van Brandweer een presentatie. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Wie de avond wil bijwonen, kan zich tot 14 januari aanmelden bij Annette Folkerts, email: a.folkerts@weststellingwerf.nl