Kansenfonds weer open voor projecten voor kansarme mensen

Surhuisterveen - Instellingen met een goed project om kansarme mensen te helpen, maken weer kans op een bijdrage uit het provinciale Kansenfonds.

Van 15 februari tot en met 31 maart kunnen zij weer een subsidieaanvraag indienen. Om een subsidie te krijgen, moeten de projecten bijdragen aan het creëren van kansen voor mensen om weer mee te doen in de maatschappij. Er is in totaal €1.000.000,- beschikbaar.

Het is de vierde keer dat de provincie Fryslân het Kansenfonds openstelt. De laatste keer leverde dat dertien aanvragen op. In januari buigt de beoordelingscommissie zich daarover. In de eerste twee rondes leverde het Kansenfonds elf gehonoreerde projecten op. Die richtten zich onder meer op de integratie van vluchtelingen en de participatie van kinderen uit arme gezinnen.

Mooie initiatieven

Gedeputeerde Michiel Schrier ziet dat er steeds betere plannen komen. ,,De uitdaging is om goede projecten te ontdekken. Organisaties moeten ons weten te vinden, maar wij zoeken zelf ook naar mooie initiatieven. In oktober hadden we daar een werkconferentie voor. Dat heeft vruchten afgeworpen. Ik hoop dat er bij de dertien aanvragen die we nu hebben, een paar mooie parels zitten.”

Schrier noemt het Kansenfonds een belangrijk instrument van de provincie. ,,Onze rol op het sociale vlak is beperkt. De verantwoordelijkheden liggen vooral bij gemeenten en het Rijk. Met het Kansenfonds stimuleren wij dat iedereen in Fryslân mee kan doen in de maatschappij. Dat is voor ons een belangrijke waarde.”

Meer informatie over het aanvragen van een Kansenfondssubsidie staat op www.fryslan.frl/kansenfonds.