Iepen Mienskipsfûns weer open voor nieuwe subsidieaanvragen 

HEERENVEEN - Inwoners met een goed idee om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio te verbeteren, kunnen vanaf 15 januari t/m 9 februari 2018 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.

Het gebiedsplatform wil de streek in, om de initiatiefnemer advies te geven bij de voorbereidingen van het project en subsidieaanvraag. Tijdens een zogenaamde projectenpitch denken de platformleden graag mee. Waar mogelijk helpen zij een initiatief sterker te maken.

Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben ze de mogelijkheid in gesprek te gaan met de platformleden, vertegenwoordigers van gemeenten en provincie en andere initiatiefnemers. Wanneer:        Woensdag 17 januari van 15:00u tot 18:00u (inloop vanaf 14.45 uur) Waar:              Dorpshuis ’t Pipegaeltsje, Aise Bruggenswei 5 in Hoornsterzwaag   Aanmelden Aanmelden kan door een mail te sturen naar zuidoost@fryslan.frl. Er is ruimte voor 15 pitches, dus meld u tijdig aan! Iepen Mienskipsfûns Met het Iepen Mienskipsfûns helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde wordt bijna € 300.000,- beschikbaar gesteld voor projecten in Zuidoost Fryslân. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Voor inspiratie en meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns, kijk op: www.streekwurk.frl/imf