,Opvoeden is meer dan praten over internetgebruik'

HEERENVEEN -   Donderdagavond 11 januari start in Heerenveen een vierdelige serie ontmoetingen over het doorgeven van waarden in  opvoeding. 

Want opvoeden anno 2017 zit vol uitdagingen. Zo nemen steeds meer jongeren een Gap Year, wordt een tiende van de jongeren gepest op internet en hebben bijna alle kinderen van 9 tot 11 een mobieltje.  ‘Wat geef je je kinderen mee’ en ‘wanneer laat je ze los?’ zijn opvoedvragen waarvoor de antwoorden niet voor het oprapen liggen. Met andere opvoeders in gesprek gaan kan helpen. Dit gesprek is mogelijk tijdens gratis bijeenkomsten die aan de Piet van der Hemstraat 2 in Heerenveen worden georganiseerd door  het Apostolisch Genootschap, plaats voor religieus-humanistische zingeving. De vier themaontmoetingen Waardevol opvoeden duren elk twee uur. Ze zijn in een kleine setting met aandacht en tijd voor een open gesprek. Onder de noemer vindhetantwoordinjezelf.nl worden mensen geprikkeld om aan de hand van diverse werkvormen zelf na te denken over levensvragen en, samen met anderen, op zoek te gaan naar eigen antwoorden. Voor meer informatie over de bijeenkomsten en inschrijven: www.vindhetantwoordinjezelf.nl/agenda .