Aanleg natuurlijke speeltuin in Munnekeburen

MUNNEKEBUREN -   Op een terrein naast de kerk aan de Grindweg in Munnekeburen wordt een natuurlijke speeltuin aangelegd, wat aansluit bij het Natuurpark De Rottige Meente.

Binnen het centrale gedeelte van Munnkeburen is geen plek waar de kinderen kunnen samenwonen en  missen de kinderen en ouders een plek voor spel en ontmoeting. Verder wordt gedacht aan onder meer een educatiebord over de flora en fauna in het gebied, picknickplaats en parkeergelegenheid. Het project is in eigendom van Plaatselijk Belang, wat zorgt voor continuïteit. Het dagelijks beheer wordt gedaan door de speeltuincommissie. Rond 30 vrijwilligers hebben aangegeven mee te willen helpen bij de realisatie van deze voorziening.

De totale kosten van voorliggend initiatief komen uit op maximaal € 176.000,- (inclusief gemeentelijke aankoop van een deel van het perceel voor de aanleg van een parkeerplaats). Plaatselijk Belang brengt vanuit diverse fondsen en zelfwerkzaamheid ruim € 80.000,- in. Dat bedrag wordt ingezet voor het grondwerk en de speelvoorzieningen.

Voor de aanleg van de parkeerplaats en aankoop van de ondergrond investeert de gemeente € 86.000,-. Dekking hiervoor zal bij de begroting 2019 worden aangevraagd. Daarnaast ontvangt Plaatselijk Belang uit bestaande budgetten nog een gemeentelijke bijdrage van € 5.000,- voor het grondwerk en € 5.000,- voor de realisatie van speelvoorzieningen.

Dit punt komt aan de orde in de raadscommissie van 15 januari.

(Foto: Lenus van der Broek)