OBS De Triangel in Steggerda wordt opgeheven

STEGGERDA - Het schoolbestuur Comprix heeft de gemeente meegedeeld het voornemen te hebben tot het opheffen van OBS De Triangel in Steggerda en het fuseren van deze school met OBS Dorpsschool in De Blesse per 1 augustus 2018.

Met deze mededeling wordt gevolg gegeven aan een proces dat al geruime tijd loopt. De gemeenteraad moet nog instemmen.