Gebied rond station Wolvega gaat op de schop

WOLVEGA -    Volgens planning wordt er voor augustus 2018 de aanleg van een fietspad langs de Stationsweg gerealiseerd. In januari is de bestekvoorbereiding en in april wordt met de werkzaamheden begonnen.

Er komt een vrij liggend fietspad aan de noordzijde van het station en fietsstroken aan weerszijden van de rijbaan op het gedeelte ten zuiden van het station  Aanvullend op de door ondernemers, omwonenden en andere partijen naar voren gebrachte punten heeft de gemeente in het voorontwerp rekening gehouden met het aan beide zijden van de spoorwegovergang Lycklamaweg aanbrengen van een fietsopstelstrook (OFOS). Dit is voor automobilisten duidelijker dat ze fietsers voor moeten laten gaan bij het oprijden na het passeren van een trein. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Fietsers zullen hierdoor minder geneigd zijn om uit te wijken naar het trottoir.

Verbetering omgeving NS station

Verder komt in de omgeving van het NS station een verbetering met een goede ruimtelijke kwaliteit. Een en ander is in het definitieve ontwerp vertaald door een brede zone van circa 175 meter voor het stationsgebouw in te richten als shared space gebied (gedeeld ruimtegebruik). De doorstroming van het verkeer over de stationsweg, als onderdeel van de VOS (Verkeersontsluitingstructuur), blijft hierdoor gegarandeerd maar tegelijkertijd is hierbij aandacht voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.

Budget toereikend

De bijdrage die de provincie op grond van BDU (Brede Doel Uitkering) beschikbaar heeft gesteld bedraagt € 750.000,-. Dit budget is toereikend voor het uitvoeren van genoemde maatregelen.

(Foto: Lenus van der Broek)