WoonFriesland neemt 297 woningen over van Mooiland

HEERENVEEN -    Woningcorporatie Mooiland uit Ede draagt in Friesland 297 huurwoningen over aan WoonFriesland.

Het gaat om het totale bezit van Mooiland in 9 Friese gemeenten, waaronder Heerenveen.  De overdracht van de woningen staat op de agenda voor het eerste kwartaal van 2018. De keuze om de woningen over te dragen past bij de strategie die Mooiland het afgelopen jaar inzette.  Huurders zijn op de hoogte gebracht en worden nader geïnformeerd zodra de overname plaatsvindt. Op dit moment is de goedkeuringsaanvraag in behandeling bij het WSW.

 Woningcorporatie Mooiland wil naar eigen zeggen een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geven aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien.

Met 26.060 huurwoningen verspreid over 127 gemeenten in heel Nederland, is het geen makkelijke opgave om te weten wat er leeft en speelt in de wijken. Regionaal verankerde corporaties zijn daartoe veel beter in staatDaarom trekt Mooiland zich de komende jaren terug uit gebieden rondom het kerngebied Noordoost-Brabant. De verkoop van woningen begint in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onlangs verkocht Mooiland bijvoorbeeld 40 huurwoningen in de gemeente Coevorden.

WoonFriesland is een logische keuze

Voor Mooiland en haar huurders is WoonFriesland de juiste partij voor de overname van de woningen. WoonFriesland is een regionaal verankerde corporatie in heel Friesland en heeft dezelfde volkshuisvestelijke ambities als Mooiland. Net als Mooiland zet ook WoonFriesland in op betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam wonen voor haar huurders. Dat zijn voor Mooiland belangrijke randvoorwaarden.

Om welke woningen het gaat

Het gaat in Friesland om 297 huurwoningen en 5 overige eenheden in de gemeenten Ooststellingwerf, Franekeradeel, Opsterland, Weststellingwerf, Tytjerksteradiel, Sudwest-Fryslan, Heerenveen, Kollumerland, Nieuwkruisland en Ferwerderadiel. Het zijn vooral eengezinswoningen en een aantal portiek- en galerijflats.

Huurders betrokken en geïnformeerd

Mooiland en WoonFriesland hebben de overdracht zorgvuldig voorbereid. Deze week zijn de huurders op de hoogte gebracht van de plannen. Zij worden nader geïnformeerd zodra de overdracht daadwerkelijk plaatsvindt. Voor de huurders verandert er feitelijk niets, anders dan dat ze een andere verhuurder krijgen. Zij houden dezelfde huurovereenkomst met de daarbij behorende rechten en plichten.

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland: “Ik ben heel blij met WoonFriesland als partij voor overname van ons totale bezit in Friesland. Ze zijn als corporatie regionaal verankerd en hebben een groot netwerk in de gemeenten waar onze woningen staan. Hierdoor kunnen ze huurders die dat nodig hebben een steuntje in de rug geven. Of stimuleren om zelf initiatieven te nemen om prettig te wonen in de wijk. En juist dat vinden we zo belangrijk voor huurders! Ook onze ambities op betaalbaar en duurzaam wonen komen overeen. Daarmee laten we de woningen netjes achter voor onze huurders en dat is een belangrijk uitgangspunt in onze strategie. De keuze om de komende jaren woningen over te dragen, betekent dat Mooiland straks een kleiner werkgebied kent. Uiteindelijk willen we vooral werkzaam blijven in Noordoost-Brabant, het kerngebied van Mooiland. Hier kunnen we als regionaal verankerde woningcorporatie onze huurders de dienstverlening bieden die ons voor ogen staat.”