Achtergrond: Hoe voer je een loopbaangesprek met een 14-jarige?

HEERENVEEN -  Hoe voer je een loopbaangesprek met een 14-jarige?  Mentoren en decanen van het vmbo verdiepten zich in deze vraag tijdens een workshop van Prof. Dr. Marinka Kuijpers.

De baan voor het leven bestaat niet meer en iedereen zal meerdere functies bekleden tijdens zijn loopbaan. Dit geldt voor de werkenden van nu, maar net zo goed voor de jongeren die straks op de arbeidsmarkt komen. Het blijkt nuttig om al vroeg ervaringen op te doen met verschillende beroepen en van beroepsbeoefenaren te horen wat hun werk inhoudt. Vervolgens gaat de leerling erover in gesprek met zijn docenten en ook voor thuis is er een belangrijke rol weggelegd. Ouders blijken veel invloed te hebben op de beroepskeuze van hun kinderen. Ervaringen opdoen en daarover met elkaar in gesprek gaan is een continue proces, was de boodschap van de workshop. Loopbaanoriëntatie maakt voor de vmbo leerlingen onderdeel uit van het examenprogramma. De vmbo-scholen uit Heerenveen, Joure, Wolvega, Grou en Lemmer organiseren in dit kader op 6 maart 2018 de 2e editie van het Beroepenfeest HeerenveenJoure On Stage in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen. Hier gaan 1000 vmbo-jongeren in gesprek met 250 beroepsbeoefenaren uit de regio met als doel om ieder 2 bedrijfsbezoeken af te leggen op de Doe Dag 27 maart 2018. Het Beroepenfeest Heerenveen Joure On Stage is een initiatief van de vmbo-scholen OSG Sevenwolden, Bornego College, Nordwin College, Zuyderzee Lyceum, Linde College en Terra.