Veiligheid en capaciteit probleem bij sportveld Akkrum

Heerenveen - AKKRUM – De kaatsers van Us Keatsen en korfballers van Mid-Fryslân zitten met hun handen in het haar vanwege de toekomst van sportveld De Oanrin in Akkrum.

Problemen met kleedkamers en kantine nopen de verenigingen om actie te ondernemen. Nu gebleken is dat op het veld een agrarische bestemming ligt, is er veel onzekerheid of de wens om samen een onderkomen te realiseren, wel uitvoerbaar is. CDA Heerenveen trekt bij het college van burgemeester en wethouders aan de bel. Met beantwoording van een zestal schriftelijke vragen hoopt raadslid Bernhard Hoekstra helderheid van zaken te krijgen. ,,De verenigingen zijn allebei van goede wil, willen samen een onderkomen realiseren en fondsen werven. Ze zijn daarentegen bang voor een lange looptijd en dat is gezien de urgente problemen geen optie.” De situatie in Akkrum kent een historie, die haar oorsprong in de voormalige gemeente Boarnsterhim heeft. Met de komst van de Brede School naast het kaatsveld in Akkrum kreeg ook vereniging Us Keatsen in dit nieuwe gebouw een plek voor opslag. ,,De intrek bij de nieuwe school was gevoelsmatig voor de vereniging een verplichte keuze, nadat veel plannen en beloftes niet waren uitgekomen. Daarnaast was de beslissing last-minute, waardoor er in het ontwerp geen rekening gehouden met de behoefte van de vereniging is”, blikt voorzitter Bart Dikkerboom van kaatsvereniging Us Keatsen terug. Met de komst van de nieuwe plaatselijke korfbalafdeling van Mid-Fryslân, die ook van het veld gebruik maakt, is ruimtegebrek en het ontbreken van een eigen accommodatie een nog groter probleem geworden. ,,De kantine heeft niet de uitstraling van een kantine en er is geen binding met het veld. Er zijn maar twee kleedruimtes, één voor de heren en één voor de dames. Een vrijwel onmogelijke situatie. Afgelopen seizoen zijn er op een wedstrijddag gemiddeld zo’n honderdtwintig kinderen op het veld actief, waarvan ongeveer honderd meisjes. Die kunnen niet in één kleedkamer. Daarom werden er partytenten geplaatst waar ze zich konden omkleden. Douchen moet thuis.” De veiligheid is een ander probleem, blijkt uit gesprekken die CDA Heerenveen met de kaats- en korfbalvereniging heeft gevoerd. ,,De berging is te klein en door de ligging buiten het gebouw niet te verzekeren. Om te voorkomen dat de kinderen ongelukken krijgen met de pinnen of palen, ruimen de volwassenen de materialen op.” Ook is er veel onduidelijkheid over vluchtroutes in noodsituaties. De beide clubs willen samen een nieuw onderkomen realiseren, maar kwamen tot de ontdekking dat het sportveld een agrarische bestemming heeft. Hierdoor is het onzeker of een oplossing praktisch haalbaar is. Gesprekken met de gemeente hebben tot dusver niet voor een opening gezorgd. ,,Daarom stellen wij nu schriftelijke vragen, om te zorgen dat de problemen en knelpunten snel worden opgelost”, aldus raadslid Hoekstra.