Juridisch initiatief voor gaswinning woonwijk Skoatterwâld

HEERENVEEN - Een aantal bewoners van de woonwijk Skoattterwâld in Heerenveen slaat de handen ineen om gaswinning in de wijk tegen te gaan.

Ook zal Vermilion op voorhand aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade en mogelijke waardedaling van de woningen. DBE Advocaten te Leeuwarden biedt de helpende hand met het initiatief www.gaswinningclaim.nl en staat de bewoners juridisch bij. Het doel is zoveel mogelijk bewoners bijeen te brengen om een duidelijk standpunt in te nemen tegen het gasbedrijf Vermilion. Woonwijk Op 27 november heeft het Staatstoezicht op de Mijnen besloten dat er “geen directe aanleiding tot zorg is” voor de gaswinning onder de woonwijk Skoattterwâld te Heerenveen. De bewoners van Skoatterwâld en de gemeente Heerenveen denken hier anders over: gaswinning hoort niet onder een woonwijk. Uit onderzoek is gebleken dat het vaststaand is dat de bodem van het woongebied zal dalen. Welke gevolgen dit heeft is op dit moment onduidelijk, maar de verwachte bodemdaling wordt door geen enkele huisbezitter als positief ervaren. Stefan Veenstra van DBE advocaten: “Je woning is een van de belangrijkste bezittingen in je leven. Natuurlijk: deskundigen kunnen op dit moment menen dat een bodemdaling geen gevolgen heeft, maar zeker is dit niet. Het is niet te begrijpen dat juist onder een prachtige wijk als Skoatterwâld gas wordt gewonnen, met alle risico’s die daarbij horen. Daarom houden wij Vermilion nu al bij de les”. Het aanmelden voor de claim is geheel vrijblijvend voor woningbezitters, woningcoöperaties en bedrijven. Mocht de gaswinning onverhoopt toch weer worden opgestart, dan zal Vermilion verzocht worden een 0-meting uit te voeren voor elke woning in Skoatterwâld.