Recensie: TBS voor Elektra?

Heerenveen - Voorstelling: “My Bloody Family” door Meeuw- Jeugdtheaterschool; tekstbewerking en regie: Carlo Scheldwacht; Posthuis Heerenveen, 12 december; 120 toeschouwers.

De noodlottige keten van moord en wraak is van alle tijden. Dat is mooi te zien in de bewerking van Aeschylus’ Oresteia die de jongeren van Meeuw brengen. Deze Griekse tragedie was de eerste waarin vergelding en eigenrichting plaats maakten voor rechtspraak. Tegen het eind van de voorstelling wordt het publiek in de zaal bij de voorstelling betrokken. Wij hebben alles zien gebeuren en kunnen in de rechtszitting als getuigen optreden. Elektra heeft geen spijt; is ze toerekeningsvatbaar of niet? In een strak decor, waarin alles functioneel is, ook de brandblusser, lopen heden en verleden door elkaar: de val van Troje wordt gemeld door vuren, maar Cassandra arriveert met een beauty-case en ‘See Buy Fly’ tassen. Het stoort niet; het benadrukt juist de tijdloosheid van het thema, net als de tieners - het klassieke Griekse koor – die als taakgestraften frisdrankblikjes opruimen. Hoogtepunten in het boeiende spel zijn de hereniging van Elektra en Orestes en de huilbui van Clytaimnestra, die overgaat in een triomfantelijke lachbui. En het allermooist vond ik de slotscène, waarin het kleine meisje Ifigeneia – het eerste slachtoffer – haar ouders, broer en zus groepeert voor een familieportret. Theatergroep Meeuw laat opnieuw zien wat een talent ze in huis hebben. Jaap Blaakmeer