Weststellingwerf kapt ruim 400 bomen

WOLVEGA -   De gemeente Weststellingwerf kapt in december en januari honderden  bomen. Het merendeel bestaat uit zieke essen (256) en kastanjes (31).

Ook wordt een aantal bomen gekapt om te voorkomen dat ze omvallen of dat er takken afbreken. De gemeente kapt niet alleen, er worden ook bomen herplant. Dit gaat in samenspraak met buurtbewoners en dorpsbelangen. De boomziekte essentaksterfte heeft veel essen in Nederland geïnfecteerd. Deze schimmel tast het weefsel van de boom aan waardoor de bomen afsterven. De verwachting is dat alle essen ziek worden. Er is geen middel om de schimmel te bestrijden. In Weststellingwerf staan meer dan 2000 essen. Uit de boominspectie van 2017 blijkt dat de helft van de essen al is aangetast door essentaksterfte. De 256 essen die de ziekte in een vergevorderd stadium hebben, worden als eerste gekapt om onveilige situaties te voorkomen. Kastanjebloedingsziekte Paardenkastanjes worden aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Een bacterie infecteert de bast van de kastanje waardoor de boom sterft en takken afbreken. In Weststellingwerf staan 322 paardenkastanjes, eenderde van deze bomen is al aangetast door de ziekte. Herplanten Waar grote groepen bomen worden gekapt, gaat de gemeente nieuwe bomen planten. Dit gebeurt in overleg met bewoners en dorpsbelangen. Deze werkmethode sluit aan bij de nieuwe omgevingsvisie, waarin elkaar vinden en versterken centraal staat. Wethouder Jack Jongebloed: “De diversiteit van ons landschap en het groene karakter van de dorpen, zijn kernkwaliteiten die we willen behouden. Zoals in ons bomenbeleidsplan is omschreven, streven we naar een duurzaam bomenbestand met diverse boomsoorten, waardoor bomen minder kwetsbaar zijn voor ziekten en plagen. We kiezen nadrukkelijk voor bomen die de cultuurhistorie en het landschap versterken. Tegelijk willen we overlast voor omwonenden zoveel mogelijk voorkomen. Vanzelfsprekend betrekken we omwonenden bij het herplanten van bomen, want we willen met onze inwoners blijven samenwerken aan een prettig woonklimaat en daar horen bomen zeker bij.”